Xu Thế Chung Của Thế Giới Hiện Nay Là?

Tag: xu thế chung của thế giới ngày nay là gì

Sau bốn thập niên chạy đua vũ trang quá tốn kém, các nước đi đến thống nhất về xu thế chung của thế giới. Vậy cụ thể sau khi thống nhất thì Xu thế chung của thế giới hiện nay là? câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm kiếm.

Câu hỏi:

Xu thế chung của thế giới hiện nay là?

A.Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

B.Hòa bình ổn định và hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế.

C.Điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm.

D.Vừa đối đầu, vừa hợp tác khi cần thiết.

Đáp án đúng B.

Xu thế chung của thế giới hiện nay là hòa bình ổn định và hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế nhằm đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của mỗi dân tộc trên thế giới, các quyền của mỗi con người và mong muốn của các dân tộc hi vọng về một tương lai tốt đẹp của loài người.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Sau bốn thập niên chạy đua vũ trang quá tốn kém, cuối cùng tháng 12 – 1989, Tổng thống Mỹ Bu-sơ (cha) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc-ba-chốp đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. Từ đó, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng như sau :

– Xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

– Xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm.

– Các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

– Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.

Tuy nhiên có thể thấy ngày nay xu thế chung của thế giới hiện nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế nhằm đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của mỗi dân tộc trên thế giới, các quyền của mỗi con người và mong muốn của các dân tộc hi vọng về một tương lai tốt đẹp của loài người.

Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI. Việt Nam cũng ở trong tình hình đó.

Tag: xu thế chung của thế giới ngày nay là gì

Tag: xu thế chung của thế giới ngày nay là gì

Hỏi đáp -