Vĩnh Bảo: Thăm đình Lễ Hợp có cây đa hơn 100 tuổi ở xã Tam Đa

Vĩnh Bảo: Thăm đình Lễ Hợp có cây đa hơn 100 tuổi ở xã Tam Đa. Đình Lễ Hợp thuộc thôn Lễ Hợp, xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo), di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, không chỉ lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, truyền thống yêu ...

Vĩnh Bảo: Thăm đình Lễ Hợp có cây đa hơn 100 tuổi ở xã Tam Đa