Vietinbank Là Của Ngân Hàng Nào? Có Phải Là Ngân Hàng Nhà Nước?

Tag: vietinbank là ngân hàng nào

Contents

Vietinbank là của ngân hàng nào?

Vietinbank là tên viết tắt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

Vietinbank là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập vào ngày 26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Tiền thân là Ngân hàng chuyên doanh công thương Việt Nam được thành lập ngày 26/3/1988 và chính thức được đổi tên thành Ngân hàng Công thương VIệt Nam ngày 14/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 285/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996 thành lập lại theo mô hình tổng công ty Nhà nước.

Ngày 15/12/2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thực hiện thành công việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Ngày 3/7/2009, Ngân hàng Công thương Việt Nam được cổ phần hóa và đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VIệt Nam theo Giấy phép Thành lập số 142/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và Giấy phép chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

⇒ Xem để hiểu hơn về Các loại hình ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

Giới thiệu về ngân hàng Vietinbank

vietinbank là ngân hàng nào

Vietinbank là ngân hàng gì? Vietinbank là ngân hàng Nhà nước hay tư nhân?

Tiền thân là ngân hàng hoạt động theo mô hình tổng công ty Nhà nước, cho đến hiện nay Vietinbank vẫn là ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng Nhà nước là 64,46%.

Hình thức sở hữu vốnSố cổ phần sở hữuTỷ lệ sở hữu cổ phần
Số cổ phần của Nhà Nước2.400.204.95664,46%
Số cổ phần của các Chủ sở hữu khác1.323.199.60035,54%
Tổng3.723.404.556100%

Vốn điều lệ của Vietinbank là bao nhiêu?

Vốn điều lệ: 37.234.045.560.000 đồng. Vietinbank là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất trong ngành ngân hàng tại Việt Nam

Mạng lưới hoạt động của ngân hàng Vietinbank

Số lượng nhân viên của Vietinbank là bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cán bộ, công nhân viên của Vietinbank là 24.919 người.

vietinbank là ngân hàng nào

Các sản phẩm, dịch vụ chính của ngân hàng

Tags: thông tin ngân hàng

Tag: vietinbank là ngân hàng nào

Source: https://nganhangvip.com/vietinbank-la-cua-ngan-hang-nao-co-phai-la-ngan-hang-nha-nuoc/

Tổng hợp -