Tổng hợp

Trắc Nghiệm Toán 10 Chương Lượng Giác

Tài liệu tổng hợp 100 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 phần Đại số Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác chọn lọc, có lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học giúp học sinh ôn luyện và học tốt môn Toán lớp 10.
80
camnanghaiphong

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Trang trước

Trang sau

100 câu trắc nghiệm Toán 10 Chương 6 (có đáp án): Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Tag: trắc nghiệm toán 10 chương lượng giácTài liệu tổng hợp 100 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 phần Đại số Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác chọn lọc, có lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học giúp học sinh ôn luyện và học tốt môn Toán lớp 10.

 • 12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác
 • 17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
 • 17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) có liên quan đặc biệt
 • 14 câu trắc nghiệm Công thức lượng giác
 • Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 6 (có đáp án): Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
 • Đề kiểm tra Đại số 10 Chương 6 có đáp án
 • Ôn tập cuối năm (có đáp án)
 • Đề thi Đại số 10 Học kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Câu 1: Góc lượng giác có số đo 2700° thì có số đo theo rađian là

A. 27;

B. 15π;

C. -27π;

D. -15π.

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án B


Câu 2: Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo theo rađian là π/3.
Các góc lượng giác sau đây có cùng tia đầu Ou, hỏi góc nào có tia cuối Ov?

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Hai góc có cùng tia đầu và tia cuối khi số đo của chúng chênh lệch nhau một số nguyên lần 2π.

Kiểm nghiệm thấy trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác
, tức là hai góc π/3 và -5π/3 có cùng tia đầu và tia cuối.

Chọn đáp án D

Câu 3: Góc lượng giác có số đo -3060° thì có số đo theo rađian là

A. 17;

B. 8,5π;

C. -17π;

D. -8,5π.

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án C

Câu 4: Góc lượng giác có số đo a° thì có số đo theo rađian là

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án C

Câu 5: Góc lượng giác có số đo π/12 thì có số đo theo độ là

A. 12°;

B. 15°;

C. -12°;

D. -15°.

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án B

Câu 6: Góc lượng giác có số đo 180 rad thì có số đo theo độ là

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án A

Câu 7: Góc lượng giác có số đo α rad thì có số đo theo độ là

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án B

Câu 8: Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo theo rađian là -π/4.

Các góc lượng giác sau đây cùng có tia đầu Ou, hỏi góc nào có tia cuối Ov?

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án A

Câu 9: Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo 1756°.

Các góc lượng giác sau đây cùng có tia đầu Ou, hỏi góc nào có tia cuối Ov?

A. 3452°;

B. 4636°;

C. 5726°;

D. 1344°.

Hai góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối nếu chúng hơn kém nhau k.2π(k nguyên) hay chính là hơn kém nhau k.360° (k nguyên)

Ta có: 1756° – 4636° = -2880° = -8.360°

Do đó, góc 4636° cũng có tia đầu là tia Ou, tia cuối là tia Ov.

Chọn đáp án B

Tag: trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Source: https://vietjack.com/bai-tap-trac-nghiem-dai-so-10/chuong-6-cung-va-goc-luong-giac-cong-thuc-luong-giac.jsp

Câu 10: Trên một đường tròn định hướng, cặp cung lượng giác nào sau đây có cùng điểm đầu và điểm cuối?

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Trên một đường tròn định hướng, cặp cung lượng giác có cùng điểm đầu và điểm cuối nếu chúng chúng hơn kém nhau k.2π (k nguyên) hay chính là hơn kém nhau k.360° (k nguyên)

Ta có: trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Do đó, cặp cung lượng giác này có cùng điểm đầu và điểm cuối.

Chọn đáp án A

Tag: trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Source: https://vietjack.com/bai-tap-trac-nghiem-dai-so-10/chuong-6-cung-va-goc-luong-giac-cong-thuc-luong-giac.jsp

Trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Câu 1: Giá trị nào sau đây mang dấu dương?

A. sin290°;

B. cos290°;

C. tan290°;

D. cot290°.

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án B

Câu 2: trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác
bằng

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án B

Câu 3: Cho trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác
. Khi đó tan α bằng

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án A

Câu 4: Giá trị nào sau đây mang dấu dương?

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án A

Câu 5: Giá trị nào sau đây mang dấu âm?

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án A

Câu 6: Góc (cung) lượng giác nào mà hai giá trị sin và cosin của nó trái dấu?

A. 100°;

B. 80°;

C. -95°;

D. -300°.

Khi góc (cung) lượng giác thuộc góc phần tư thứ (II) hoặc (IV) thì hai giá trị sin và cosin của nó trái dấu nhau.

Chọn đáp án A

Câu 7: Góc (cung) lượng giác nào mà hai giá trị và của nó cùng dấu?

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Khi góc (cung) lượng giác thuộc góc phần tư thứ (I) hoặc (III) thì hai giá trị sin và cosin của nó cùng dấu nhau.
Điểm M biểu diễn điểm cuối của cung -3π/5 nằm trong góc phần tư thứ (III).

Chọn đáp án C

Câu 8:cos 420° bằng

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án C

Câu 9:trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác
bằng

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án D

Câu 10: Cotan của góc (cung) lượng giác nào bằng trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác
?

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Chọn đáp án A

Xem thêm các Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp
 • Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
 • Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình
 • Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 • Chương 5: Thống kê
 • Chương 1: Vectơ
 • Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
 • Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 – Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 – Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 – Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 – Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Ngữ Văn lớp 10 – thầy Nguyễn Thanh Bình

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 – cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

xem tất cả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trang trước

Trang sau


Các loạt bài lớp 10 khác
 • Soạn Văn 10
 • Soạn Văn 10 (bản ngắn nhất)
 • Giải bài tập Toán 10
 • Giải bài tập Toán 10 nâng cao
 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 (50 đề)
 • Giải bài tập Vật lý 10
 • Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao
 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 (70 đề)
 • Giải bài tập Hóa học 10
 • Giải bài tập Hóa học 10 nâng cao
 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 (70 đề)
 • Giải bài tập Sinh học 10
 • Giải bài tập Sinh 10 (ngắn nhất)
 • Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 (35 đề)
 • Giải bài tập Địa Lí 10
 • Giải bài tập Địa Lí 10 (ngắn nhất)
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10
 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 (50 đề)
 • Giải bài tập Tiếng anh 10
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 10
 • Giải bài tập Tiếng anh 10 thí điểm
 • Giải bài tập Lịch sử 10
 • Giải bài tập Lịch sử 10 (ngắn nhất)
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 10
 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử (50 đề) 10
 • Giải bài tập Tin học 10
 • Giải bài tập GDCD 10
 • Giải bài tập GDCD 10 (ngắn nhất)
 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 10 (38 đề)
 • Giải bài tập Công nghệ 10

Tag: trắc nghiệm toán 10 chương lượng giác

Source: https://vietjack.com/bai-tap-trac-nghiem-dai-so-10/chuong-6-cung-va-goc-luong-giac-cong-thuc-luong-giac.jsp

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more