Toplistview_module view_stream

Top 10 cây cầu đẹp nhất Hải Phòng

Hải Phòng được mệnh dang là thành phố của những cây cầu. Bởi lẽ Hải Phòng được gọi với những cái tên thân thuộc như thành phố cảng, thành phố hoa phượng đỏ, và giờ nó được gọi bằng tên mới: Thành phố của những cây cầu. Giai đoạn 2013 - 2018, thành phố Hải Phòng thi công cầu nhiều nhất trong lịch sử, thậm chí phá kỷ lục của Việt Nam với gần 20 cây cầu lớn, nhỏ được xây dựng và hoàn thành. Hãy cùng cẩm nang Hải Phòng top 10 cây cầu đẹp nhất Hải Phòng nhé