Tổng hợp

Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu Được Xác Định Như Thế Nào Hiện Nay?

Thuế GTGT hàng nhập khẩu (NK) được xác định như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ về nội dung này:
31
camnanghaiphongvn logos 2

Tag: thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩuThuế GTGT hàng nhập khẩu (NK) được xác định như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ về nội dung này:

  thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
  Cách xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu

  Pháp luật hiện hành về thuế GTGT quy định: "Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất".

  1. Giá tính thuế

  Theo các quy định tại Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT, giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu được xác định cụ thể như sau:

  • Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
  • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.

  Như vậy, thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định như sau:
  Thuế GTGT = [Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế NK (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có) + Thuế BVMT (nếu có)] * Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu.

  Trường hợp hàng hoá NK được miễn, giảm thuế NK thì thuế NK trong công thức trên được xác định là số thuế sau khi đã được miễn, giảm.

  Ví dụ:

  Doanh nghiệp A nhập khẩu một lô hàng thuốc lá điếu từ nước ngoài. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu là 100,000 USD. Tỷ giá tính thuế XNK là USD1 = VND22,750. Thuế nhập khẩu thuốc lá điều là 100%. Thuế TTĐB áp dụng cho mặt hàng này là 70%. Thuốc lá điếu không chịu thuế BVMT. Thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của lô hàng này được xác định như sau:


  • Giá nhập khẩu tại cửa khẩu quy đổi = 100,000 * 22,750 = 2,275,000,000 VND
  • Thuế NK = 2,275,000,000 * 100% = 2,275,000,000 VND
  • Thuế TTĐB = (Giá NK + Thuế NK) * Thuế suất thuế TTĐB = (2,275,000,000 + 2,275,000,000) * 70% = 3,185,000,000 VND
  • Giá tính thuế GTGT = Giá NK + thuế NK + thuế TTĐB = 2,275,000,000 + 2,275,000,000 + 3,185,000,000 = 7,735,000,000 VND
  • Thuế GTGT ở khâu NK = Giá tính thuế GTGT * Thuế suất = 7,735,000,000 * 10% = 773,500,000 VND.

  2. Thuế suất

  Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định theo các quy định tại Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  Để biết thêm về giá tính thuế GTGT của một số trường hợp khác, mời các bạn xem tiếp:

  • Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu theo quy định mới nhất hiện nay
  • Thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định như thế nào hiện nay

  Tag: thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  Source: https://es-glocal.com/thue-gtgt-hang-nhap-khau.html

  0 ( 0 voted )

  Cẩm nang Hải Phòng

  https://camnanghaiphong.vn
  Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

  Bải viết liên quan

  View more