Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu Được Xác Định Như Thế Nào Hiện Nay?

Tag: thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Thuế GTGT hàng nhập khẩu (NK) được xác định như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ về nội dung này:

thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Cách xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu

Pháp luật hiện hành về thuế GTGT quy định: "Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất".

1. Giá tính thuế

Theo các quy định tại Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT, giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu được xác định cụ thể như sau:

Như vậy, thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định như sau:
Thuế GTGT = [Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế NK (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có) + Thuế BVMT (nếu có)] * Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Trường hợp hàng hoá NK được miễn, giảm thuế NK thì thuế NK trong công thức trên được xác định là số thuế sau khi đã được miễn, giảm.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A nhập khẩu một lô hàng thuốc lá điếu từ nước ngoài. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu là 100,000 USD. Tỷ giá tính thuế XNK là USD1 = VND22,750. Thuế nhập khẩu thuốc lá điều là 100%. Thuế TTĐB áp dụng cho mặt hàng này là 70%. Thuốc lá điếu không chịu thuế BVMT. Thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của lô hàng này được xác định như sau:

2. Thuế suất

Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định theo các quy định tại Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Để biết thêm về giá tính thuế GTGT của một số trường hợp khác, mời các bạn xem tiếp:

Tag: thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Source: https://es-glocal.com/thue-gtgt-hang-nhap-khau.html

Tổng hợp -