Tổng hợp

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5 NĂM HỌC 2020 – 2021

                                              THỜI   KHOÁ   BIỂU lớp 5
120
camnanghaiphong

Tag: thoi khoa bieu lop 5                                              THỜI   KHOÁ   BIỂU lớp 5

                                   BUỔI SÁNG : 4 tiết   ( 20 TIẾT/ TUẦN)

Tiết

phút

THỨ HAI

THỨ  BA

THỨ  TƯ

THỨ NĂM


THỨ SÁU

   1

  35

SH đầu tuần

Luyện từ &câu

Tập đọc

Chính tả

Thể dục

 

  10

                                  Nghỉ  chuyển  tiết

   2

  35

Tập đọc

Khoa học

Âm nhạc

Khoa học

 Địa lý

 

  10

                                  Nghỉ  chuyển  tiết

3

  35

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

  25

                                         RA  CHƠI

4

  35

 Thể dục

Mỹ thuật

Tập làm văn

Kỹ thuật

Tậplàm văn

                         BUỔI CHIỀU: 3 tiết (15 TIẾT / TUẦN)

Tiết

phút

  THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

35

 

 

Lịch sử

 

Ôn Ch tả

 

10

                                  Nghỉ  chuyển  tiết

2

35

Đạo đức

Kể chuyện

Ôn TLV

Luyệntừ&câu

Ôn Sử Địa

 

25

                                         RA  CHƠI

3

35

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Khoa

Ôn Toán

Tiếng Anh

 

10

                                  Nghỉ  chuyển  tiết

4

35

Tiếng Anh

Ôn LT &C

Tiếng Anh

Tiếng Anh

SHTT

Tag: thoi khoa bieu lop 5

Source: http://thphongthanhdong.pgdgiarai.edu.vn/chuyen-mon/thoi-khoa-bieu-lop-5-nam-hoc-2020-2021.html

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more