Theo Em Hiểu Viết Chương Trình Là?

Tag: theo em hiểu viết chương trình là

Máy tính là công cụ được sử dụng rộng rãi trong đời sống công nghệ hiện đại, nhất là chúng ta đang trong giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Máy tính là thiết bị có khả năng thực hiện tính toán và ra quyết định. Máy tính hoạt động dựa trên nguyên lý là chạy các chương trình đã được định sẳn. Vậy Theo em hiểu viết chương trình là?

Câu hỏi:

Theo em hiểu viết chương trình là?

A.Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó.

B.Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình.

C.Viết ra các câu lệnh mà em đã được học.

D.Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot.

Đáp án đúng A.

Theo em hiểu viết chương trình là tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó để giúp cho việc hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể thông qua các câu lệnh để máy tính hiểu và thực hiện được.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Trong cuộc sống hiện nay của con người hầu như mọi việc đều được sử dụng bằng máy tính. Máy tính máy tính là một công cụ xử lý thông tin hiệu quả và hữu ích. Máy tính có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người ngày nay.

Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu được và thực hiện được. Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể, thông qua các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó để máy tính hiểu và thực hiện được.

Khi gõ một phím hoặc nháy chuột, thực chất ta đã “ra lệnh” cho máy tính. Tuy nhiên, trong thực tế các công việc con người muốn máy tính thực hiện rất đa dạng và phức tạp.

Một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn cho máy tính. Vì thế việc viết nhiều lệnh và tập hợp lại trong một chương trình giúp con người điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn.

Việc viết chương trình là tổng hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để điễn đạt đúng thuật toán.

Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp với thuật toán. Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì cân phải tuân theo đúng quy định ngữ pháp của ngôn ngữ đó.

Tag: theo em hiểu viết chương trình là

Source: https://luathoangphi.vn/theo-em-hieu-viet-chuong-trinh-la/

Tag: theo em hiểu viết chương trình là

Source: https://luathoangphi.vn/theo-em-hieu-viet-chuong-trinh-la/

Tổng hợp -