Tổng hợp

Soạn Ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 7

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ Tập 1 và Tập 2 hay, ngắn gọn giúp học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trong phần Thực hành tiếng Việt từ đó để học tốt Ngữ văn lớp 7.
38
camnanghaiphong

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!


Trang trước
Trang sau  

Tag: soạn ôn tập phần tiếng việt lớp 7

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ Tập 1 và Tập 2 hay, ngắn gọn
giúp học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trong phần Thực hành tiếng Việt
từ đó để học tốt Ngữ văn lớp 7.

 • Thực hành tiếng Việt lớp 7 Kết nối tri thức
 • Thực hành tiếng Việt lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • Thực hành tiếng Việt lớp 7 Cánh diều
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – KNTT
 • Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất) – KNTT
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – CTST
 • Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất) – CTST
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – CD
 • Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất) – CD

Soạn Thực hành tiếng Việt lớp 7 đầy đủ ba sách

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Kết nối tri thức

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 1 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 17

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 24

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 42

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 47

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 72

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 92

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 95

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 110

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 116

  Xem chi tiết

Thực hành Tiếng Việt lớp 7 Tập 1 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 17 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 24 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 42 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 47 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 72 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 92 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 95 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 110 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 116 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 2 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 10

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 13

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 34

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 41

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 59

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 83

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 90

  Xem chi tiết

Thực hành Tiếng Việt lớp 7 Tập 2 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 10 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 13 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 34 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 41 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 59 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 83 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 90 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết


Thực hành tiếng Việt lớp 7 Chân trời sáng tạo

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 1 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 18

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 41

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 86

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 107

  Xem chi tiết

Thực hành Tiếng Việt lớp 7 Tập 1 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 18 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 41 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 86 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 107 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 2 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 14

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 35

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 54

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 83

  Xem chi tiết

Thực hành Tiếng Việt lớp 7 Tập 2 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 14 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 35 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 54 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 83 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết


Thực hành tiếng Việt lớp 7 Cánh diều

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 1 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 26

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 48

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 69

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 90

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 108, 109

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 1 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 26 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 48 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 69 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 90 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 108, 109 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 2 hay nhất

 • Thực hành tiếng việt trang 9, 10

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 26

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 42

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 62

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 82

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt lớp 7 sách cũ

 • Soạn bài Ôn tập phần tiếng việt (hay nhất)
 • Soạn bài Ôn tập phần tiếng việt (siêu ngắn)
 • Soạn bài Ôn tập phần tiếng việt (Cực ngắn)

Luyện tập

Câu 1 (trang 183 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Ở sơ đồ 1, có thể tham khảo các ví dụ:

    – Từ ghép chính phụ: máy ảnh, máy bơm, máy chữ, máy kéo, máy khâu, máy nổ; cá mè, cá chép, cá thu, cá chim, …

Quảng cáo

    – Từ ghép đẳng lập: đêm ngày, áo quần, nhà cửa, phố phường, trông nom, mua bán, đi lại, tươi sáng, buồn vui, …

    – Từ láy toàn bộ: xa xa, xanh xanh, xinh xinh, gật gật, lắc lắc; tim tím, vàng vàng, trăng trắng,…

    – Từ láy phụ âm đầu: dễ dãi, gượng gạo, mập mạp, múa may, đần độn, run rẩy, gọn gàng, trắng trẻo, hồng hào, …

    – Từ láy vần: lò dò, luẩn quẩn, lờ mờ, bắng nhắng, bỡ ngỡ, luống cuống, co ro, lơ thơ, lòa xòa, lẫm chẫm, …

    Sơ đồ 2:

    – Đại từ để trỏ người, sự vật: tôi, tao, tớ, mình; chúng tôi, …

    – Đại từ để trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu.

Quảng cáo

    – Đại từ để trỏ hoạt động, tính chất: vậy, thế.

    – Đại từ để hỏi về người, sự vật: ai, gì, chi,…

    – Đại từ để hỏi về số lượng: bao nhiêu, mấy,…

    – Đại từ để hỏi về họat động, tính chất: sao, thế nào,…

Câu 2 (trang 184 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

    Bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ.

Nội dung so sánh Quan hệ từ Danh từ, động từ, tính từ
Về ý nghĩa Biểu thị ý nghĩa quan hệ (sở hữu, so sánh, nhân quả, đối lập, tăng tiến, đẳng lập…) Biểu thị người, sự vật; hành động; tính chất
Về chức năng nối kết các thành phần của cụm từ, của câu, các câu trong đoạn Làm thành phần chính của cụm từ, của câu

Câu 3 (trang 184 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Quảng cáo

Yếu tố Hán Việt Nghĩa
bạch (bạch cầu)
bán (bức tượng bán thân)
cô (cô độc)
cư (cư trú)
cửu (cửu chương)
dạ (dạ hương, dạ hội)
đại (đại lộ, đại thắng)
điền (điền chủ, công điền)
hà (sơn hà)
hậu (hậu vệ)
hồi (hồi hương, thu hồi)
hữu (hữu ích)
lực (nhân lực)
mộc (thảo mộc, mộc nhĩ)
nguyệt (nguyệt thực)
nhật (nhật kí)
quốc (quốc ca)
tam (tam giác)
tâm (yên tâm)
thảo (thảo nguyên)
thiên (thiên niên kỉ)
thiết (thiết giáp)
thiếu (thiếu niên, thiếu thơ)
thôn (thôn xã, thôn nữ)
thư (thư viện)
tiền (tiền đạo)
tiểu (tiểu đội)
tiếu (tiếu lâm)
vấn (vấn đáp)
trắng
nửa
lẻ loi

số chín
đêm
to, lớn
ruộng
sông
sau
trở về

sức
cây gỗ
trăng, tháng
ngày
nước
số ba
lòng
cỏ
nghìn
sắt
trẻ
làng
sách
trước
nhỏ
cười
hỏi

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 cực ngắn, hay khác:

 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
 • Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
 • Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
 • Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả (phần tiếng việt)
 • Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn lớp 7 hay khác:

 • Soạn Văn 7 (hay nhất)
 • Soạn Văn 7 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 7 (cực ngắn)
 • Văn mẫu lớp 7
 • Tác giả – Tác phẩm Văn 7
 • Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt – Tập làm văn 7
 • 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 7 có đáp án
 • Giải vở bài tập Ngữ văn 7
 • Top 48 Đề thi Ngữ Văn 7 (có đáp án)

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều
 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85Học tốt toán 7 – Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 – Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 – Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

xem tất cả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn văn lớp 7 ngắn nhất | Soạn bài lớp 7 ngắn nhất | Để học tốt Ngữ văn 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 7 và bám sát nội dung sgk Ngữ văn 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Tag: soạn ôn tập phần tiếng việt lớp 7

Source: https://vietjack.com/soan-van-7/on-tap-phan-tieng-viet-tap-1.jsp


Trang trước
Trang sau  


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
 • Lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – KNTT
 • Giải sgk Toán lớp 7 – KNTT
 • Giải Tiếng Anh lớp 7 – KNTT
 • Giải Khoa học tự nhiên lớp 7 – KNTT
 • Giải sgk Lịch Sử lớp 7 – KNTT
 • Giải sgk Địa Lí lớp 7 – KNTT
 • Giải Giáo dục công dân lớp 7 – KNTT
 • Giải sgk Công nghệ lớp 7 – KNTT
 • Giải Tin học lớp 7 – KNTT
 • Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7 – KNTT
 • Lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – CTST
 • Giải sgk Toán lớp 7 – CTST
 • Giải Tiếng Anh lớp 7 – CTST
 • Giải Khoa học tự nhiên lớp 7 – CTST
 • Giải Lịch Sử lớp 7 – CTST
 • Giải Địa Lí lớp 7 – CTST
 • Giải Giáo dục công dân lớp 7 – CTST
 • Giải Công nghệ lớp 7 – CTST
 • Giải Tin học lớp 7 – CTST
 • Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7 – CTST
 • Lớp 7 – Cánh diều
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – CD
 • Giải sgk Toán lớp 7 – CD
 • Giải Tiếng Anh lớp 7 – CD
 • Giải Khoa học tự nhiên lớp 7 – CD
 • Giải sgk Lịch Sử lớp 7 – CD
 • Giải Địa Lí lớp 7 – CD
 • Giải Giáo dục công dân lớp 7 – CD
 • Giải Công nghệ lớp 7 – CD
 • Giải Tin học lớp 7 – CD
 • Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7 – CD

Tag: soạn ôn tập phần tiếng việt lớp 7

Source: https://vietjack.com/soan-van-7/on-tap-phan-tieng-viet-tap-1.jsp

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more