Sản phẩm của Vinaca bị cấm lưu hành ở Hải Phòng

Sở Y tế Hải Phòng vừa ban hành quyết định cấm lưu hành các sản phẩm thương hiệu Vinaca, đồng thời đề nghị chuyển hồ sơ vụ phát hiện thuốc chữa ung thư từ bột than tre sang công an.

Sản phẩm của Vinaca bị cấm lưu hành ở Hải Phòng