[2019] Hướng Dẫn Thay Đổi Nguyện Vọng Đăng Ký Xét Tuyển Năm 2019

Tag: quy định thay đổi nguyện vọng 2019

Theo quy chế tuyển sinh năm 2019, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng MỘT LẦN DUY NHẤT trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức Online hoặc bằng Phiếu điều chỉnh xét tuyển. Dưới đây Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hướng dẫn chi tiết các thao tác từng bước thực hiện.

– Thời gian điều chỉnh nguyện vọng online: từ ngày 22/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 29/7/2019;

– Thời gian điều chỉnh nguyện bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển: từ ngày 22/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2019;

Phần 1: Thay đổi thông tin nguyện vọng online

Mục đích: cho phép thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh 1 lần trong thời gian cho phép nếu số nguyện vọng yêu cầu không quá số nguyện vọng đã đăng ký

Nguyên tắc: Chỉ được nhập vào hệ thống 1 lần do vậy thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu thay đổi.

Người thực hiện: thí sinh Cách thức thực hiện:

– Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

 Bước 2: chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu  Hệ thống

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

– Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

– Bước 3:  Sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng

– Để vào màn hình Sửa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

– Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi.

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

Xóa nguyện vọng

– Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

–  Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút OK, ngược lại nhấn nút Cancel

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

Thay đổi thứ tự nguyện vọng

–   Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

–  Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không.

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

– Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

 

Phần 2: Thay đổi thông tin nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Trường hợp thí sinh có số nguyện vọng điều chỉnh lớn hơn số nguyện vọng đăng ký ban đầu hoặc thí sinh không có điều kiện thay đổi nguyện vọng online, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian quy định.

quy định thay đổi nguyện vọng 2019

Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại;

Thí sinh phải kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi được Điểm thu nhận hồ sơ cập nhật lên hệ thống phần mềm, nếu có sai sót so với Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT thì thí sinh báo cho Điểm thu nhận hồ sơ trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2019.

 

Chú ý: thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng MỘT LẦN DUY NHẤT trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Chúc các em thành công!

 

Tag: quy định thay đổi nguyện vọng 2019

Source: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/huongdan/2019-huong-dan-thay-doi-nguyen-vong-dang-ky-xet-tuyen-nam-2019.vmu

Tổng hợp -