Quán cháo sườn ‘không ngủ’ hơn 40 năm ở Sài Gòn

Quán cháo của bà Hào mở từ 5h chiều đến 9h sáng hôm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Sài Gòn.

Quán cháo sườn ‘không ngủ’ hơn 40 năm ở Sài Gòn