Hỏi đáp

Lý Thuyết Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ

1. Số hữu tỉ
64
Ly Thuyet Tap Hop Q Cac So Huu Ti 1

Tag: q là tập hợp số gì1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng \(\dfrac{a}{b}\) với \(a, b ∈ \mathbb Z, b \ne 0\) và tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là \(\mathbb Q\)

Ví dụ: Các số \(5;\dfrac{{ – 1}}{2};\dfrac{2}{3};…\) là các số hữu tỉ

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó.

Ví dụ:  Số hữu tỉ \(\dfrac{2}3\) được biểu diễn bởi điểm M trên trục số sau:

q là tập hợp số gì

3. So sánh số hữu tỉ


Để so sánh hai số hữu tỉ \(x,y\) ta làm như sau:

– Viết \(x,y\) dưới dạng phân số cùng mẫu dương.

\(x = \dfrac{a}{m} ; y = \dfrac{b}{m} ( m>0)\)

– So sánh các tử là số nguyên \(a\) và \(b\)

Nếu \(a> b\) thì \(x > y\)

Nếu \(a = b\) thì \(x=y\) 

Nếu \(a < b\) thì \(x < y\). 

Ví dụ: So sánh hai số \(x = \frac{2}{{ – 5}}\) và \(y = \frac{{ – 3}}{{13}}\)

Ta có \(x = \frac{2}{{ – 5}} = \frac{{2.\left( { – 13} \right)}}{{\left( { – 5} \right).\left( { – 13} \right)}} = \frac{{ – 26}}{{65}}\)  và \(y = \frac{{ – 3}}{{13}} = \frac{{ – 3.5}}{{13.5}} = \frac{{ – 15}}{{65}}\)

Mà \( – 26 <  – 15 \Rightarrow \frac{{ – 26}}{{65}} < \frac{{ – 15}}{{65}}\) hay \(x < y\)

4. Chú ý

– Số hữu tỉ lớn hơn \(0\) gọi là số hữu tỉ dương, và được biểu diễn bởi các điểm bên phải gốc O trên trục số

– Số hữu tỉ nhỏ hơn \(0\) gọi là số hữu tỉ âm, và được biểu diễn bởi các điểm bên trái gốc O trên trục số

– Số \(0\) không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm

q là tập hợp số gì

Loigiaihay.com

Tag: q là tập hợp số gì

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more