Tổng hợp

Mẫu Phiếu Điều Tra Phổ Cập Giáo Dục – Chống Mù Chữ

Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ là mẫu phiếu điều tra được lập ra để điều tra về việc phổ cập giáo dục - chống mù chữ tại các xã. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân của những người được điều tra, còn đi học hay không, năm tốt nghiệp..... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ tại đây.
156
camnanghaiphongvn logos 2
Tải về

Tag: phiếu điều tra phổ cập giáo dục chống mù chữ

Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục – chống mù chữ là mẫu phiếu điều tra được lập ra để điều tra về việc phổ cập giáo dục – chống mù chữ tại các xã. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân của những người được điều tra, còn đi học hay không, năm tốt nghiệp….. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục – chống mù chữ tại đây.

  • Mẫu tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
  • Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục
  • Mẫu báo cáo tình hình tháng của phòng giáo dục

1. Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục – chống mù chữ số 1

phiếu điều tra phổ cập giáo dục chống mù chữ

2. Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục – chống mù chữ số 2

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục – chống mù chữ như sau:

PHIẾU ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC – CHỐNG MÙ CHỮ Số phiếu (1): …………

Họ và tên chủ hộ (2): ……………… Ngày điều tra: …………………… Địa chỉ (3): ………………………………

TT HỌ VÀ TÊN ĐỐI TƯỢNG
(Lớn tuổi ghi trước)
TÊN LỚP ĐANG HỌC
(Theo năm học)
TÊN TRƯỜNG ĐANG HỌC
(Tương ứng với từng năm học)
NĂM TỐT NGHIỆP BỎ HỌC MÙ CHỮ Hoàn cảnh đặc biệt Tình trạng: Khuyết tật, chuyển đi, chuyển đến, chết
MN Tiểu học THCS THPT Lớp Năm Mù chữ Học xóa mù CN xóa mù Tái mù chữ
PT BT PT BT CN DN
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
1 Ngày sinh: 2016-2017
Giới tính: 2017-2018
Dân tộc: 2018-2019
2019-2020
2 Ngày sinh: 2016-2017
Giới tính: 2017-2018
Dân tộc: 2018-2019
2019-2020
3 Ngày sinh: 2016-2017
Giới tính: 2017-2018
Dân tộc: 2018-2019
2019-2020
2020-2021

Các dữ liệu dùng cho trẻ đang học Mầm non: – Nhập dữ liệu vào mục (6). Các lớp học khối mầm non: 3-12th, 25-36th (NT); 3-4T (MGB); 4-5T (MGN); 5-6T (MGL)

1. Trẻ đi học liên tục từ NT, MGB, MGN, MGL

2. Trẻ đi học chuyên cần

3. Trẻ đân tộc được chuẩn bị tiếng Việt

4. Trẻ được ăn tại trường

5. Trẻ được theo dõi bằng biểu đồ phát triển cân nặng

6. Trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

7. Trẻ được theo dõi bằng BĐ phát triển chiều cao

8. Trẻ bị SDD thể thấp còi

Nếu trẻ bị lưu ban: Bên cạnh lớp học thêm kí tự "!"

Nếu trẻ học 2 buổi/ngày (Mầm non) và 9 đến 10 buổi/tuần (TIểu học): bên cạnh lớp học thêm ký tự "*"

Họ, tên và chữ ký Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(Ký tên, đóng dấu)
Cán bộ, nhân viên điều tra 1
Cán bộ, nhân viên điều tra 2
Cán bộ, nhân viên điều tra 3
Trưởng thôn, tổ dân phố
Chủ hộ gia đình

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tag: phiếu điều tra phổ cập giáo dục chống mù chữ

Source: https://hoatieu.vn/mau-phieu-dieu-tra-pho-cap-giao-duc-chong-mu-chu-122276

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more