Bài 2: Khái Niệm Về Đất Trồng Và Thành Phần Cần Đất Trồng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Tag: phần khí có vai trò gì đối với cây trồng

Sách giải bài tập công nghệ 7 – Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

(trang 7 sgk Công nghệ 7): Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau?

Trả lời:

Giống nhau: Môi trường đất và nước đều cung cấp oxi, nước, dinh dưỡng cho cây.

Khác nhau:

Môi trường đất: Môi trường đất giúp cây đứng vững.

Môi trường nước: Môi trường nước để cây đứng vững cần giá cho cây.

(trang 8 sgk Công nghệ 7): Dựa vào sơ đồ 1 và kiến thức Sinh học 6, em hãy điền vào vở bài tập vai trò từng thành phần của đất trồng theo mẫu bảng dưới đây:

Các thành phần của đất trồngVai trò đối với cây
Phần khí
Phần rắn
Phần lỏng

Trả lời:

Các thành phần của đất trồngVai trò đối với cây
Phần khíCung cấp Oxi cho cây hô hấp.
Phần rắnCung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
Phần lỏngHòa tan các chất dinh dưỡng.

Câu 1 trang 8 sgk Công nghệ 7: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng?

Lời giải:

– Đất cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây giữ cây đứng vững và không bị đổ. Nhờ đó cây có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

Câu 2 trang 8 sgk Công nghệ 7: Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng?

Lời giải:

– Đất trồng gồm 3 thành phần:

       + Phần khí.

       + Phần rắn.

       + Phần lỏng.

– Phần khí: Cung cấp Oxi cho cây hô hấp. (lượng oxi trong đất ít hơn lượng oxi trong khí quyển, lượng cacbonic thì nhiều hơn trong khí quyển cả trăm lần).

– Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. (nito, kali, photpho, những chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng).

– Phần lỏng: Cung cấp nước, hòa tan các chất dinh dưỡng.

 

Tag: phần khí có vai trò gì đối với cây trồng

Hỏi đáp - Tags: