ÔN BÀI TIẾNG ANH LÀ GÌ

Chủ đề tự vựng giờ Anh về thi cử có nhiều từ bỏ vựng tương quan, chúng ta có thể xem thêm nội dung bài viết sau đây nhằm nâng cấp vốn trường đoản cú vựng của bản thân mình nhé.

Tag: ôn bài tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Ôn bài tiếng anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho các bạn ít nhiều căng thẳng mệt mỏi và căng thẳng buộc phải không như thế nào. Nhưng đó cũng là chủ đề thân quen nhưng mà bạn thường gặp gỡ vào cuộc sống hàng ngày. Từ chủ đề này bạn có thể học tập được rất nhiều trường đoản cú new giờ đồng hồ Anh kia. Cùng tò mò tự vựng giờ Anh chủ thể thi tuyển nhé.

ôn bài tiếng anh là gì

Từ vựng giờ Anh tương quan cho chủ thể thi cử, học tập

Contents

1. Từ vựng tiếng Anh trước kỳ thi

– exam: kỳ thi

– revise = ôn thi

Ex: I have to lớn revise for my French thử nghiệm tomorrow. (Tôi đề xuất ôn bài bác mang lại bài xích kiểm soát tiếng Pháp tương lai.)

– swot up = revise = (cách gọi thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc hẳn rằng mình đã ôn kĩ kỹ năng mang lại kì soát sổ vào tuần cho tới.)

– cram = (phương pháp Hotline thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish test on next Monday. (John học tập dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào thiết bị Hai cho tới.)

– learn by heart / memorise = học nằm trong lòng

Ex: We were told to learn the speech by heart for homework.

Xem thêm: Fm Là Gì – Fm (Frequency Modulation) Discriminator Là Gì

(các bài luyện tập về công ty là công ty chúng tôi yêu cầu học tập ở trong lòng bài xích tuyên bố này.)

ôn bài tiếng anh là gì

quý khách ý muốn nói "đạt kết quả cao vào thi cử" bằng giờ Anh thì nói như thế nào?

2. Từ vựng tiếng Anh trong lúc thi

– cheat / copy / use a crib sheet = quay cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn kiếm tìm cách để ăn gian trong số kì thi.)

– get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt kết quả xuất sắc vào kì thi tuyển sinch đại học.)

– get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ bản thân thi không xuất sắc.)

– pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa đào tạo và giảng dạy sĩ quan lại thật sự vất vả tuy vậy anh ấy đang đậu cùng với điểm số cao.)

– scrape a pass = chỉ toàn diện đậu

Ex: I just managed to lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ hoàn toản điểm nhằm đậu thôi. Bài thi thiệt sự nặng nề vượt.)

3. Các trường đoản cú vựng tiếng Anh tương quan đến chủ đề thi cử

– take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

– cheat /tʃit/: gian lận

– Qualification /,kwalifi’keiSn/: bằng cấp

– Graduate /’grædjut/: tốt nghiệp

– retake /,ri:’teik/ : thi lại

– chạy thử taker /kiểm tra teikə(r)/ : cử tử, người thi

– examiner /ig´zæminə/: bạn chấm thi

ôn bài tiếng anh là gì

Chủ đề thi cử vào giờ đồng hồ Anh có khá nhiều từ vựng hay

– mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

– pass /pæs /: điểm trung bình

– credit / ˈkredɪt/: điểm khá

– distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

– high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

– pass (an exam) /pæs/: đỗ

– materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

– term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ

– kiểm tra /thử nghiệm /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

– poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém nhẹm (xếp các loại hs)

– Graduation examination (n): kỳ thi xuất sắc nghiệp

– vị your homework/revision/a project on something:Làm bài bác tập về nhà/ôn tập/có tác dụng đồ dùng án

– work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài xích được giao/bài thi

– finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn chỉnh luận văn/khóa luận/bài bác nghiên cứu

– hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài tập về nhà/bài bác luận/bài bác tập được giao/bài thi

– study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học tập nhồi nhét mang lại bài xích kiểm tra/bài xích thi

– take/do/sit a test/an exam: làm cho bài xích kiểm tra/bài xích thi

– straight A: luôn dẫn đầu lớp

– plodder: chuyên cần bù thông minh

Quý khách hàng rất có thể tìm hiểu thêm những chủ đề trường đoản cú vựng giờ Anh trên trang kinhdientamquoc.vn nhằm bổ sung thêm vốn trường đoản cú vựng của mình nhé.

Tag: ôn bài tiếng anh là gì

Hỏi đáp - Tags: