Tổng hợp

12 Chức Năng Chính Vị Trí Chỉ Huy Trưởng Công Trường Mà Bạn Cần Biết

 
59
camnanghaiphongvn logos 2

Chức danh chỉ huy trưởng.

Tag: nhiệm vụ của chỉ huy trưởng 

Chỉ huy trưởng công trường là một chức danh trong hệ thống quản trị doanh nghiệp xây dựng, trực tiếp thi công xây lắp ở hiện trường là trung tâm chi phí và có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

 

nhiệm vụ của chỉ huy trưởng

 

Bổ nhiệm chức danh chỉ huy trưởng công trường?

 

Việc bổ nhiệm chức danh chỉ huy trưởng công trường thuộc thẩm quyền của người đứng đầu nhà thầu thi công. Khi bổ nhiệm vào chức danh này, cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện năng lực theo điều 52 của NĐ12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bắt buộc đều phải có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường.

 


Chức năng ở vị trí Chỉ huy trưởng:

– Đốc thúc tiến độ thi công phần công việc trong phạm vi quản lý.
– Họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan công trình.
– Đưa ra tiến độ thi công hàng tháng (nếu có yêu cầu cụ thể phải đưa ra tiến độ thực thi hàng tuần).
– Kiểm soát các nhà thầu phụ (nếu có) theo tiến độ.
– Báo cáo cấp trên về tiến độ thi công theo định kỳ (kiểm tra báo cáo cán bộ cấp dưới lập trước khi gửi)
– Kiểm soát cán bộ kỹ thuật thực thi công tác thông qua họp nội bộ định kỳ hoặc bất thường.
– Họp các tổ đội thi công trực tiếp và cán bộ kỹ thuật để giải quyết ngay các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh.
– Họp cán bộ toàn công trường khi cần thông báo thông tin mới. Nên có họp định kỳ về tiến độ, phương thức triển khai thi công.
– Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.
– Bàn bạc về biện pháp thi công đặc biệt hoặc chủ trương thanh toán với cán bộ kỹ thuật hiện trường và cán bộ thanh toán
– Tổ chức đời sống và sinh hoạt cho toàn bộ cán bộ trên công trường.
– Liên lạc với chính quyền, an ninh địa phương, công tác dân vận trong quá trình thi công tại địa bàn.

 

     Tham khảo thêm:

 

                        – Lớp học chỉ huy trưởng công trình tại Hà Nội

                        – Lớp học chỉ huy trưởng công trình tại TPHCM

 

Quyền hạn

– Yêu cầu các phòng ban bộ phận cung cấp thông tin liên quan và phối hợp triển khai công việc của phòng.
– Đề xuất với lãnh đạo công ty các vấn đề về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công trường như: công tác nhân sự. tổ chức công việc, trang thiết bị, tài sản…nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc được giao.
Báo cáo trực tiếp với Giám đốc nếu Trưởng phòng Quản lý dự án chậm giải quyết.

 

Viện Xây Dựng – ST Theo nguồn Internet 

 

1 Vote /

Tag: nhiệm vụ của chỉ huy trưởng

Source: https://vienxaydung.com.vn/115-12-chuc-nang-chinh-vi-tri-chi-huy-truong-cong-truong-ma-ban-can-biet.html

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more