Nhà Đinh Đã Làm Những Gì Để Xây Dựng Đất Nước ?

Tag: nhà đinh làm gì để xây dựng đất nước

    Nhà Đinh xây dựng đất nước:

    – Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), định đô ở Hoa Lư, Ninh Bình.

    – Không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc, tự dặt niên hiệu là Thái Bình.

    – Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, xây dựng bộ máy chính quyền mới.

    – Cử sứ thần sang giao hảo với nhà Tống.

    – Đúc tiền riêng để lưu thông trong nước.

(Nguồn: Bài 1 trang 31 sgk Lịch sử 7:)

x

  • Đ

  • Đinh Bộ Lĩnh

  • Đinh Tiên Hoàng
  • N

  • nhà Đinh

  • nhà Tống

Tag: nhà đinh làm gì để xây dựng đất nước

Hỏi đáp -