Không Có Sổ Hộ Khẩu: Đăng Ký Nhập Học, Chuyển Nhượng Nhà Đất Ra Sao?

Tag: người không có sổ hộ khẩu

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31-12-2022 và chỉ thu hồi trong trường hợp công dân thực hiện thay đổi thông tin.

Thu hồi sổ hộ khẩu đồng nghĩa với việc toàn bộ thông tin của công dân trên sổ hộ khẩu bị thu hồi đã được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, khi thực hiện thủ tục như đăng ký nhập học, chuyển nhượng nhà, đất…, thông tin của công dân sẽ được khai thác trên Cơ sở dữ liệu dân cư để xác nhận mà không phải xuất trình sổ hộ khẩu.

người không có sổ hộ khẩu

Người dân làm thủ tục hành chính

Theo khoản 3, điều 22 Luật Cư trú 2020, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. Cơ quan này đồng thời thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, theo quy định tại điều 37 Luật Cư trú 2020, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ cập nhật thông tin liên quan đến họ, tên, ngày tháng sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại. Như vậy, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân chỉ cần xuất trình thẻ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được các thông tin cư trú, nhân thân.

Mặt khác, để thực hiện điều chỉnh thông tin về chủ hộ, hộ tịch liên quan đến sổ hộ khẩu, công dân cần thực hiện theo quy định tại điều 26 Luật Cư trú 2020. Hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú, gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin.

Thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện như sau: Thành viên hộ gia đình nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về chủ hộ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho thành viên hộ gia đình về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tag: người không có sổ hộ khẩu

Source: http://nld.com.vn/ban-doc/khong-co-so-ho-khau-dang-ky-nhap-hoc-chuyen-nhuong-nha-dat-ra-sao-2022051615322108.htm

Tổng hợp -