Mô hình thức ăn đường phố sắp xuất hiện tại Hải Phòng

Chia sẻ bài viết

Cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác, dưới sự đồng ý của UBND thành phố Hải Phòng, Sở Y Tế triển khai mô hình thức ăn đường phố mới với sự giám sát chặt chẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân

Mô hình thức ăn đường phố sắp xuất hiện tại Hải Phòng

Theo đó, dưới sự quản lí của Sở Y tế Hải Phòng, mô hình thức ăn đường phố đối với cơ sở dịch vụ ăn uống được triển khai tại 10 phường thuộc 4 quận đã được chọn là mô hình điểm. Việc giám sát, triển khai mô hình trên giúp nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống cơ quan chức năng trong đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hoạt động dịch vụ thức ăn đường phố ở các phường được chọn.

mô hình thức ăn đường phố

Mô hình thức ăn đường phố với tiêu chí an toàn thực phẩm dưới sự quản lí của Sở Y Tế

Ngoài ra, mô hình giúp tăng cường năng lực giám sát của cộng đồng về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hoạt động kinh doanh ăn uống ở các phường trên.

Cuối cùng, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế quản lý, sử dụng kinh phí hợp lí, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định.