Mệnh Đề Tính Ngữ Là Gì

Tag: mệnh đề tính ngữ là gì

Giới thiệu về mệnh đề tính ngữ

mệnh đề tính ngữ là gìMệnh đề là một nhóm từ có chủ từ và vị từ.

Mệnh đề độc lập là mệnh đề có thể đứng một mình như một câu đơn, có đầy đủ chủ từ và vị ngữ.

Mệnh đề phụ thuộc trái với mệnh đề độc lập, mệnh đề phụ thuộc không thể đứng một mình như một câu đơn , nó phải được nối với một mệnh đề độc lập.

Mệnh đề tính ngữ là một mệnh đề phụ thuộc, bổ nghĩa cho danh từ, dùng để miêu tả, phân tích hoặc giải thích thêm về danh từ. (Mệnh đề tính từ còn được gọi là mệnh đề quan hệ).

Đại từ liên hệ trong mệnh đề tính từ

Mệnh đề tính từ dùng đại từ liên hệ để nối mệnh đề phụ thuộc với

mệnh đề độc lập. Các đại từ trong mệnh đề tính từ là Who, whom, which, that và Whose. 

(Đại từ trong mệnh đề tính từ còn được gọi là đại từ quan hệ).

Bài viết Giới thiệu về mệnh đề tính ngữ được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV .

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Tag: mệnh đề tính ngữ là gì

Hỏi đáp -