Tổng hợp

Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ – Tết 2022

Mẫu thông báo nghỉ Lễ - Tết 2022 được dùng phổ biến cho các công ty, cơ quan, trường học khi có lịch nghỉ lễ, Tết. Mẫu thông báo nghỉ Lễ Tết mới nhất được dùng khi công ty muốn thông báo tới công nhân viên và học sinh của mình vào dịp nghỉ lễ hoặc các dịp khác. Mời các bạn cùng tải mẫu thông báo nghỉ lễ mới nhất này về để sử dụng tùy vào từng trường hợp cụ thể.
42
camnanghaiphongvn logos 2
Tải về

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Mẫu thông báo nghỉ Lễ – Tết 2022 được dùng phổ biến cho các công ty, cơ quan, trường học khi có lịch nghỉ lễ, Tết. Mẫu thông báo nghỉ Lễ Tết mới nhất được dùng khi công ty muốn thông báo tới công nhân viên và học sinh của mình vào dịp nghỉ lễ hoặc các dịp khác. Mời các bạn cùng tải mẫu thông báo nghỉ lễ mới nhất này về để sử dụng tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Mẫu thông báo nghỉ Lễ – Tết có thể dùng trong các trường hợp:

 • Thông báo nghỉ Tết Âm Lịch
 • Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch
 • Thông báo nghỉ 30/4 và 1/5
 • Thông báo nghỉ Quốc Khánh 2/9

Các mẫu tham khảo cụ thể như sau:

1. Mẫu thông báo nghỉ 30/4, 1/5 năm 2022 số 1

Ngày 30/4 và ngày 1/5 là hai ngày lễ quan trọng hàng năm, có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với những người dân Việt Nam. Trong dịp lễ này, các cơ quan, tổ chức đều được nghỉ. Mẫu thông báo nghỉ 30/4, 1/5 là mẫu được lập ra để thông báo cho công nhân viên trong công ty, doanh nghiệp hay thông báo cho học sinh lịch nghỉ ngày thống nhất đất nước 30-4, ngày Quốc tế lao động 1-5. Dưới đây là 2 mẫu Mẫu thông báo nghỉ 30/4, 1/5 sử dụng phổ biến nhất hiện nay, mời các bạn tham khảo.

BỘ……………

TRƯỜNG ………….

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….tháng 4….năm …

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Trường ……….thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm …..như sau:

Cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh-sinh viên và người lao động toàn Trường nghỉ vào ngày Thứ …. (30/4/….) và ngày Thứ ….(01/5/…..).

Nhằm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ Lễ, Nhà trường đề nghị:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh-sinh viên hạn chế đi lại, không đến những chỗ tập trung đông người.

2. Toàn trường chấp hành các hướng dẫn của cơ quan y tế và cơ quan cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

– Giám hiệu;

– Các đơn vị trong Trường;

– Website Trường;

– Lưu: VT, HCQT.

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

2. Mẫu thông báo nghỉ 30/4, 1/5 năm 2022 số 2

CÔNG TY ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: …………….

………….., ngày…tháng… năm…

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

– Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

– Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

– Nghỉ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động ngày 01/05: Toàn thể CB-CNV được nghỉ từ ngày …………………. đến hết ngày …………………. .

– CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ……..% lương cho những ngày:

– ….. ngày nghỉ, từ ………………….. đến hết ……………..

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

– Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

– Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

– Tắt toàn bộ thiết bị điện

– Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ lễ.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ lễ và danh sách nhân viên trực lễ về Phòng Quản trị trước ngày …………………….

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

– ………………….

– ………………….

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

GIÁM ĐỐC

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

3. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2022

Mẫu thông báo nghỉ Tết dương lịch 2022 là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nghỉ lễ, tết trong nội bộ của công ty, trong các nhà trường, nhà hàng, cửa hiệu…. Mẫu thông báo nghỉ lễ tết nêu rõ thông tin thời gian nghỉ, những công việc cần làm trước khi nghỉ. Từ đó để nhân viên hay khách hàng nắm được để sắp xếp thời gian nghỉ hợp lý.

mẫu thông báo nghỉ lễ

Số: …………….

………….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết Dương Lịch 2022 và Tết Âm lịch Nhâm Dần

– Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

– Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

– Tết dương lịch 2022: Toàn thể CB-CNV được Nghỉ tết dương lịch từ …………………. (thứ …) đến hết ……………….. (thứ ……). Thứ ……………………… làm việc bình thường.

– Tết âm lịch: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch Nhâm dần, từ ngày …………………. (…………… âm lịch) đến hết ngày …………………. (Mùng …….. tết).

– CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ……..% lương cho những ngày:

– 01 ngày nghỉ Tết dương lịch 01/01/……

– 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ………………….. đến hết ……………..

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

– Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

– Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

– Tắt toàn bộ thiết bị điện

– Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày …………………….

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

– ………………….

– ………………….

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

GIÁM ĐỐC

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

4. Mẫu thông báo nghỉ 2/9

Ngày 2/9 hàng năm là ngày Quốc khánh của nước ta. Trong ngày lễ này, những công nhân viên chức sẽ được nghỉ để đi chơi, nghỉ ngơi hay sum họp cùng gia đình, bạn bè, người thân. Chính vì vậy, các công ty hay doanh nghiệp sẽ đều phải soạn ra những văn bản để thông báo về việc nghỉ lễ dành để thông báo cho nhân viên trong công ty. Dưới đây là các mẫu thông báo nghỉ 2-9 hay và chuyên nghiệp nhất mà Hoatieu.vn muốn gửi tới các bạn.

mẫu thông báo nghỉ lễ

mẫu thông báo nghỉ lễ

Mẫu số 1:

CÔNG TY……………………..
Số: ……./VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

………. ngày …..tháng …năm ….

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9)

Căn cứ vào bộ luật lao động của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam quy định cho phép người lao động nghỉ lễ 2/9 hàng năm

Căn cứ vào tình hình công việc thực tế của Công ty

Công ty…………. thông báo việc nghỉ lễ 2/9 như sau:

– Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy được nghỉ ngày 02/09/…………

– Vì công việc phục vụ khách hàng và công trình đang gấp rút, yêu cầu các bộ phận có liên quan bố trí nhân lực, cán bộ đầy đủ cho việc sản xuất và phục vụ khách hàng.

– Các bộ phận Bảo vệ, Sản xuất bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

Mẫu số 2:

TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Căn cứ theo Quy định của Công ty ……………………………..;

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp …………………….., toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định ngày ……………………….. Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày ……………………………..

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

Đại diện công ty

Giám đốc

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

5. Mẫu thông báo nghỉ Lễ – Tết

mẫu thông báo nghỉ lễ
Mẫu thông báo nghỉ Tết, nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Nội dung chi tiết của Mẫu thông báo nghỉ lễ, mời các bạn tham khảo:

…………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số ………./……………. Ngày …. tháng …. năm 20…

THÔNG BÁO

Về ………………………………………(1)

Kính gửi: …………………………………………………………….(2)

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………(3);

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………..(4)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị …………………………………………………………………………………………………………………………….

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
 • ……….;
 • ……….. ;
 • Lưu: VT.
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú giải:

(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.

(2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.

(3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).

(4) Nội dung của thông báo.

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

6. Mẫu thông báo nghỉ 2/9

CÔNG TY……………………..
Số: ……./VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

………. ngày …..tháng …năm ….

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9)

Căn cứ vào bộ luật lao động của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam quy định cho phép người lao động nghỉ lễ 2/9 hàng năm

Căn cứ vào tình hình công việc thực tế của Công ty

Công ty…………. thông báo việc nghỉ lễ 2/9 như sau:

– Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy được nghỉ ngày 02/09/…………

– Vì công việc phục vụ khách hàng và công trình đang gấp rút, yêu cầu các bộ phận có liên quan bố trí nhân lực, cán bộ đầy đủ cho việc sản xuất và phục vụ khách hàng.

– Các bộ phận Bảo vệ, Sản xuất bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

7. Mẫu thông báo nghỉ 30/4, 1/5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-oOo——–

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động )

Kính gửi: Quý đối tác, quý khách hàng và nhân viên công ty

Công ty…………….trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Quý đối tác lịch nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm ………như sau:

1. Thời gian bắt đầu nghỉ lễ: từ ngày 30/4/……. đến hết ngày……….

2. Làm việc trở lại: ……………………………………………………

Kính chúc quý khách hàng, quý đối tác một mùa nghỉ lễ tràn đầy hạnh phúc và thư giãn.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

8. Mẫu quyết định thưởng Lễ, Tết

QUYẾT ĐỊNH
_(V/v: Nghỉ Tết âm lịch và xét tính lương Tháng 13)_

——————

Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ theo quy định của

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định này đi kèm mẫu Thông báo số…../…….

ĐIỀU 1: Lịch nghỉ và Trực Tết

A. LỊCH NGHỈ:

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, toàn bộ cán bộ và nhân viên công ty được nghỉ Tết TỪ NGÀY ………… ĐẾN HẾT ………… (Tức từ ngày …… Tết đến hết ngày ……. Âm lịch). Toàn thể nhân viên sẽ đi làm trở lại vào ngày……………………

Yêu cầu mỗi nhân viên có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kì nghỉ Tết.

Tắt tất cả các máy móc, thiết bị, khóa cửa các phòng ban và cửa ra vào công ty để tránh xảy ra mất cắp, cháy nổ. Cán bộ – nhân viên vi phạm làm hư hại đến thiết bị, máy móc trong công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

B. LỊCH TRỰC:

Lịch trực……………………………………………………………………………………………….. (nếu có)

ĐIỀU 2: Xét tính lương Tháng 13:

Hình thức xét lương tháng thứ 13 cho cán bộ nhân viên trong công ty được áp dụng trong năm:

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: Nhân viên không vi phạm các quy định về nội quy lao động, không nghỉ quá số ngày theo quy định công ty và luật lao động, tác phong và ý thức làm việc tốt, có trách nhiệm đối với công việc mình phụ trách,…

Công thức tính: …………………………………………………………………………………………………………………

HỆ SỐ THÂM NIÊN:

 • Đối với nhân viên có thời gian công tác dưới 06 tháng được xét mức tính là …………… tháng lương.
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được xét mức tính là … tháng lương.
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ trên 12 tháng đến dưới 18 tháng được xét mức tính là ….tháng lương.
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ trên 18 tháng đến dưới 24 tháng được xét mức tính là ….tháng lương.
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ trên 24 tháng đến dưới 30 tháng được xét mức tính là ….tháng lương
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ 30 tháng trở lên được xét mức tính là ……….tháng lương.

ĐIỀU 3: Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

………., ngày ……. tháng ……. năm …….

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

9. Chính sách tiền lương ngày nghỉ Lễ, Tết

mẫu thông báo nghỉ lễ

Tham khảo thêm các mẫu thông báo khác liên quan tới thông báo nghỉ lễ Tết

 • Mẫu thông báo nội bộ mới nhất
 • Mẫu thông báo nộp thuế
 • Mẫu thông báo mới nhất
 • Lịch nghỉ Tết dương lịch
 • Lịch nghỉ Tết âm lịch

Vào năm mới 2022, sẽ không thể thiếu những Mẫu thông báo nghỉ lễ, tết mà các công ty, doanh nghiệp, cơ quan cần chuẩn bị để gửi tới nhân viên, khách hàng, đối tác thông báo thời gian nghỉ cụ thể. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tag: mẫu thông báo nghỉ lễ

Source: https://hoatieu.vn/mau-thong-bao-nghi-tet-117769

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more