Mẫu Số 30.NT: Đề Cương Thuyết Minh Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản

Đề cương thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản
Tải về Bản in

Contents

Mẫu đề cương thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản

Tag: mẫu dự án nuôi trồng thủy sản

Mẫu số 30.NT: Đề cương thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản là mẫu bản đề cương được lập ra để lên đề cương về việc thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương về bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản

Mẫu số 30.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

1. Giới thiệu về chủ đầu tư

2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

3. Cơ sở pháp lý

CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội vùng thực hiện dự án

2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án

3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Vị trí địa lý (địa điểm, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm,…)

2. Địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường

3. Hiện trạng nơi sản xuất

4. Nhận xét chung

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Quy mô đầu tư dự án

2. Hạng mục công trình – thiết bị

3. Thời gian thực hiện dự án

CHƯƠNG V: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Nội dung tổng mức đầu tư

2. Vốn cố định

3. Vốn lưu động

4. Nguồn vốn đầu tư dự án (phân bổ, phương án hoàn vốn và chi phí lãi vay,…)

CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

2. Tính toán chi phí của dự án

3. Doanh thu từ dự án

4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN

……….., ngày………tháng……..năm…….
CHỦ DỰ ÁN

Mẫu số 30.NT: Đề cương thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản

mẫu dự án nuôi trồng thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tag: mẫu dự án nuôi trồng thủy sản

Source: https://hoatieu.vn/mau-so-30-nt-de-cuong-thuyet-minh-du-an-nuoi-trong-thuy-san-172183

Tổng hợp -