Tổng hợp

Mẫu Đơn Xin Học Nghề Ngắn Hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------
35
camnanghaiphongvn logos 2

Tag: mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ NGẮN HẠN

Họ và tên: …………………………………………….Nam, nữ:……

Sinh ngày: …………………….Dân tộc: ………………….Tôn giáo:……………

Số CMND: ……………………….Nơi cấp: ………….Ngày cấp:…………………..

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………

Trình độ học vấn: ……………………Điện thoại liên hệ:……………………….

Thuộc đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 5 ô trống):

Người khuyết tật

Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của thủ tướng chính phủ.

Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ mất việc làm, ngư dân.

Người thuộc hộ cận nghèo

Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác tham gia học nghề

Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề: tổ chức đào tạo tại:

Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 3 ô trống):

Tự tạo việc làm Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm

Hợp đồng lao động

Tôi đã đọc kỹ nội dung chương trình, nếu được tuyển, tôi xin cam kết:

1. Chấp hành nội quy khóa học

2. Nếu vi phạm nội quy hoặc tự ý thôi, bỏ học tôi sẽ bồi thường hoàn toàn chi phí đào tạo, tiền hỗ trợ chi phí học nghề đã nhận

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nêú có gì khai man, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

UBND xã, T,trấn: ……………….. ………………….

Xác nhận Ông(bà) ………………………. có hộ khẩu
thường trú tại xã:……………………………………
Thuộc diện đối tượng: ……………………………..

Chưa qua đào tạo nghề lao động nông thôn

TM. UBND xã, T. trấn………………………

Tag: mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-hoc-nghe-96471

………., ngày …. tháng … năm……..
Người viết đơn

Tag: mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-hoc-nghe-96471

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more