Mức Lương Năm 2019 Của Giáo Viên Mầm Non - Cẩm nang Hải Phòng
Tổng hợp

Mức Lương Năm 2019 Của Giáo Viên Mầm Non

Theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV, giáo viên mầm non cao cấp thuộc Viên chức loại A1 và các đối tượng giáo viên mầm non còn lại thuộc viên chức loại A. Theo đó, mức lương của hai đối tượng viên chức này cũng có sự khác biệt
252
camnanghaiphongvn logos 2

Tag: lương cơ bản của giáo viên mầm non 2019Theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV, giáo viên mầm non cao cấp thuộc Viên chức loại A1 và các đối tượng giáo viên mầm non còn lại thuộc viên chức loại A. Theo đó, mức lương của hai đối tượng viên chức này cũng có sự khác biệt

Đang xem: lương cơ bản của giáo viên mầm non 2019

lương cơ bản của giáo viên mầm non 2019

1. Mức lương của giáo viên mầm non cao cấp

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5


Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Hệ số lương

2,34

2,67

3.0

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Mức lương hiện hành

3,2526

3,7113

4,170

4,62.7

5,087.4

5,546.1

6,004.8

6,463.5

6,9222

Mức lương từ 1/7/2019

3,4866

3,9783

4,470

4,9617

5,4534

5,9451

6,4666

6,9285

7,4202

Xem thêm: Hình Nền Để Làm Powerpoint

2. Mức lương của giáo viên mầm non

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Mức lương hiện hành

2,585.4

2,863.4

3,141.4

3,419.4

3,697.4

3,975.4

4,253.4

4,531.4

4,809.4

5,087.4

5,365.4

5,643.4

Mức lương từ 1/7/2019

2,7714

3,0694

3,7290

6,1254

3,3320

4,2614

4,5594

4,8574

5,1554

5,4534

5,7514

6,0494

Như trên có thể thấy, mức lương của giáo viên mầm non từ thời điểm 01/07/2019 là hơn 2,7 triệu đồng/tháng và cao nhất là hơn 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, theo quy định hiện hành, giáo viên mầm non còn được hưởng một số loại phụ cấp nhất định.

Xem thêm:

Ai sẽ được tăng lương trong năm 2019?

Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019

Lan Vũ

Tag: lương cơ bản của giáo viên mầm non 2019

Source: https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/muc-luong-nam-2019-cua-giao-vien-mam-non-230-19148-article.html

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more