Học Từ Vựng Tiếng Anh: Phân Biệt Hear Và Listen

Tag: listen đi với giới từ gì

Học từ vựng luôn là thử thách với những ai muốn chinh phục một ngôn ngữ thứ hai. Không chỉ đơn giản là học càng nhiều là càng tốt, mà bạn còn phải biết cách dùng từ sao cho thật phụ hợp với ngữ cảnh. Cặp từ Hear/ Listen tuy đều có nghĩa là Nghe nhưng thật ra chúng lại có nghĩa khác nhau trong đa số trường hợp và điều này mang đến nhiều rắc rối cho những người học tiếng Anh. Vì thế để học từ vựng tiếng Anh thật tốt, Antoree sẽ giúp bạn phân biệt hai từ Hear và Listen.

TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ TIẾNG ANH 1 THẦY 1 TRÒ VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY


1. Về nghĩa

a. "Hear"

Nghe một cách bị động, nghe thoáng qua, bạn không cố tình lắng nghe. Trong tiếng Anh thường gọi là “to be aware of sounds with ears"- không có sự chuẩn bị trước khi nghe, do ở ngoài có tiếng động thì mình nghe thôi.

Ví dụ:

b. "Listen"

Nghe một cách chủ động. chú ý lắng nghe,cái gì vừa mới được nghe thấy (to pay attention to sb/ sth that you can hear)

Ví dụ:

2. Cách dùng

  1. "Hear "

"Hear" không được dùng trong các thì tiếp diễn.

Ví dụ:

          Listen !Someone is knocking the door. Đúng

"Hear" đi với động từ nguyên thể có "to"- V to infinitive

Ví dụ:

"Hear" không đi với giới từ.

b. "Listen"

"Listen" được dùng trong các thì tiếp diễn

Ví dụ:

" Listen" được dùng để lưu ý mọi người một điều gì đó

Ví dụ:

"Listen" thường đi với giới từ

Ví dụ:

Trên đây là những sự khác biệt rõ nét nhất về ý nghĩa, cách dùng giữa "Hear" và "Listen". Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp người ta cũng có thể đồng nhất ý nghĩa của hai động từ này.

Ví dụ:

Lưu ý:

3. Phân biệt vui:

Tag: listen đi với giới từ gì

Hỏi đáp - Tags: