Khung cảnh thường ngày ở Delhi – thành phố dễ sống bậc nhất châu Á

Với 26 triệu dân, thành phố Delhi được ví như Ấn Độ thu nhỏ, hội tụ nhiều nền văn hóa, tôn giáo và truyền thống của đất nước.

Khung cảnh thường ngày ở Delhi – thành phố dễ sống bậc nhất châu Á