Không Bào Là Gì? Nguồn Gốc Của Không Bào, Không Bào Có Kích Thước Lớn Ở Tế Bào Mới Nhất 2021

không bào có chức năng gì

Tag: không bào có chức năng gì

Không bào (vacuole) ở tế bào thực vật.

không bào có chức năng gì

Không bào (vacuole) ở tế bào động vật.

Sinh học tế bào
Tế bào động vật
không bào có chức năng gì

Thành phần tế bào động vật điển hình:

 1. Nhân con
 2. Nhân tế bào
 3. Ribosome (những chấm nhỏ)
 4. Túi
 5. Lưới nội chất hạt
 6. Bộ máy Golgi
 7. Khung xương tế bào
 8. Lưới nội chất trơn
 9. Ty thể
 10. Không bào
 11. Bào tương (dịch lỏng chứa các bào quan, nằm trong tế bào chất)
 12. Lysosome
 13. Trung thể
 14. Màng tế bào

Không bào là một bào quan gắn với màng sinh chất, có mặt ở mọi tế bào thực vật, nấm và một số sinh vật nguyên sinh, động vật[1] và tế bào vi khuẩn.[2] Không bào là những khoang đóng kín thiết yếu bên trong chứa nước với các phân tử vô cơ và hữu cơ bao gồm các enzyme tan trong dung dịch, mặc dù một số trường hợp nhất định chúng có thể chứa sỏi đã bị bao lấy. Không bào hình thành bằng sự dung hợp của nhiều túi có màng bao và kích thước thường lớn hơn những túi này.[3] Bào quan này không có hình dạng và kích thước cơ bản; cấu trúc của nó biến đổi tuân theo nhu cầu của tế bào.

Nguồn gốc của không bào

Chức năng và tầm quan trọng của không bào tùy thuộc vào loại tế bào mà chúng có mặt, mà sự biểu hiện rõ nét hơn ở tế bào thực vật, nấm và một số sinh vật nguyên sinh hơn là ở tế bào động vật và vi khuẩn. Nói chung, chức năng của không bào bao gồm:

.u529039feead615d2abf7822f46397dee { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u529039feead615d2abf7822f46397dee:active, .u529039feead615d2abf7822f46397dee:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u529039feead615d2abf7822f46397dee { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u529039feead615d2abf7822f46397dee .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u529039feead615d2abf7822f46397dee .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u529039feead615d2abf7822f46397dee:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Có thể bạn quan tâm  Kiryu Nanase là gì? Chi tiết về Kiryu Nanase mới nhất 2021

Không bào cũng đóng vai trò quan trong thể tự thực (autophagy), duy trì mức cân bằng giữa phát sinh sinh vật và thoái hóa (hoặc luân chuyển), của nhiều cơ chất và cấu trúc tế bào trong một số sinh vật. Chúng cũng hỗ trợ sự tiêu (lysis) và tái sử dụng các protein bị lỗi gập mà dùng để xây dựng lên tế bào. Thomas Boller [6] và những người khác đề xuất rằng không bào tham gia vào tiêu hủy các vi khuẩn xâm nhập và Robert B Mellor đề xuất một số cơ quan có vai trò là ‘nhà chứa’ cho vi khuẩn cộng sinh. Ở sinh vật nguyên sinh,[7] có thêm một chức năng đó là lưu giữ thức ăn mà đã được hấp thụ bởi sinh vật và hỗ trợ quá trình tiêu hóa và tiến trình đào thải cho tế bào.[8]

Không bào có thể đã trải qua một vài lần tiến hóa độc lập, thậm chí bên trong thực vật xanh viridiplantae.[9]

Tham khảo

 1. ^ Venes, Donald (2001). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary (Twentieth Edition), (F.A. Davis Company, Philadelphia), p. 2287 ISBN 0-9762548-3-2.
 2. ^

  Heide N. Schulz-Vogt (2006). Vacuoles. Microbiology Monographs. 1. doi:10.1007/3-540-33774-1_10. ISBN 3-540-26205-9.

 3. ^ Brooker, Robert J, et al. (2007). Biology (First Edition), (McGraw-Hill, New York), p. 79 ISBN 0-07-326807-0.
 4. ^ http://pcp.oxfordjournals.org/content/50/1/151.full.pdf
 5. ^ Matile, Phillipe (1993) Chapter 18: Vacuoles, discovery of lysosomal origin in Discoveries in Plant Biology: v. 1 (World Scientific Publishing Co Pte Ltd)
 6. ^ Thomas Boller. Plantbiology.unibas.ch. Truy cập 2011-09-02.
 7. ^ Ví dụ, không bào thực phẩm trong Plasmodium]].
 8. ^ Jezbera Jan; Karel Hornak; Karel Simek (2005). “Food selection by bacterivorous protists: insight from the analysis of the food vacuole by means of fluorescence in situ hybridization”. FEMS Microbiology Ecology. 52 (3): 351–363. doi:10.1016/j.femsec.2004.12.001. PMID 16329920.
 9. ^ Becker B (2007). “Function and evolution of the vacuolar compartment in green algae and land plants (Viridiplantae)” (PDF). International Review of Cytology. 264: 1–24. doi:10.1016/S0074-7696(07)64001-7. PMID 17964920. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 16 tháng 4 năm 2017.


Tag: không bào có chức năng gì

Hỏi đáp - Tags: