Jump The Traffic Lights Là Gì

Tag: jump the traffic lights là gì

Idoms and Phrases

Lý thuyết

 1. sell like hot cakes: bán đắt như tôm tươi
 2. pull someones leg: trêu chọc ai đó
 3. hit the roof: giận dữ
 4. go for a song : bán hạ giá , bán giá rẻ
 5. look daggers at someone : giận dữ nhìn ai đó
 6. hand in glove : sâu sát với
 7. have a bee in ones bonnet about something : đặt nặng chuyện gì /chú trọng, đặt nặng vấn đề gì
 8. splitting headache: nhức đầu như búa bổ
 9. pay through the nose: trả giá mắc để mua / trả giá quá cao
 10. death warmed up : như chết rồi
 11. get cold feet : mất hết can đảm / chùn bước
 12. jump the traffic lights: vượt đèn đỏ
 13. fly off the handle: mất bình tĩnh, thình lình nổi nóng
 14. off the peg: (quần áo) may sẵn
 15. the apple of ones eye : người quý / đồ quý báu của ai đó
 16. by the skin of ones teeth : suýt nữa …
 17. beat about the bush : nói vòng vo tam quốc
 18. bucket down : mưa xối xả / mưa như trút nước
 19. close shaves: những lần thoát hiểm close shaves: những lần thoát hiểm trong gang tấc
 20. drop a brick : nói lỡ lời
 21. blow ones trumpet : bốc phét / khoác lác blow ones own trumpet:
 22. sleep on it : suy nghĩ thêm
 23. fight tooth and nail: đánh nhau dữ dội / chỉến đấu ác liệt, đánh nhau ác liệt
 24. know like the back of one s hand : rõ như lòng bàn tay
 25. = know something like the back of one's hand: biết rõ điều gì
 26. down the drain : đổ xuống sông xuống biển
 27. smell a rat: nghi ngờ có âm mưu, nghi ngờ có sự dối trá
 28. the last straw: giọt nước tràn ly
 29. drop someone a line: viết thư cho ai
 30. get something on one's mind: đang bận tâm điều gì
 31. chip in : góp tiền
 32. get butterflies in ones stomach: cảm thấy bồn chồn
 33. off ones head : điên , loạn trí
 34. off the record: không được công bố, không chính thức
 35. ones cup of tea: người hoặc vật mình ưa thích
 36. cut it fine : đến sát giờ
 37. golden handshake : món tiền rất hậu
 38. take someone/something for granted: cho là điều dĩ nhiên
 39. take something into account/consideration: tính đến cái gì, kể đến cái gì
 40. take it easy: không làm việc quá căng thắng
 41. keep an eye on someone/something: để mắt đến
 42. keep ones fingers crossed for someone: cầu mong điều tốt đẹp cho ai
 43. lose touch with someone: mất liên lạc
 44. pay attention to someone/something: chú ý đến
 45. catch sight of someone/something: nhìn thấy (trong chốc lát)
 46. bring down the house: làm cho cả rạp hát vỗ tay nhiệt liệt
 47. make someones blood boil: làm cho ai giận điên lên
 48. have/get cold feet: sợ hãi
 49. make money hand over fist: vớ được lợi lộc béo bở
 50. burn the candle at both ends: làm việc hết sức, không biết giữ sức
 51. have something on the tip of ones tongue: sắp nhớ ra, sắp nói ra
 52. hit the nail on the head: nói chính xác
 53. put ones feet in it: làm phiền ai
 54. keep ones chin up: giữ vững can đảm
 55. come out of one's shell: trở nên dạn dĩ, cởi mở
 56. catch someone on the hop: đến một cách bất ngờ
 57. at someone's disposal: có sẵn cho ai sử dụng theo ý muốn
 58. on the house: không phải trả tiền
 59. on the shelf: (đồ vật) xếp xó, bỏ đi, không còn có ích nữa
 60. shooting star: sao băng
 61. sow ones wild oats: trải qua thời kì theo đuổi những thú vui bừa bãi
 62. head over heels: lăn lông lốc, hòan tòan
 63. beside the point: không thích hợp
 64. for the time being: trong lúc này
 65. a piece of cake: việc dễ làm / dễ ợt
 66. chip off the old block: người có tính cách giống bố
 67. down at heel: tàn tạ xơ xác
 68. in/ out of practice: có/ không có thời gian luyện tập
 69. kill two birds with one stone: một công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện
 70. put two and two together: cứ thế mà suy ra
 71. its no use/good crying over spilt milk: kêu ca cũng bằng thừa
 72. by a hairs breath: trong đường tơ kẽ tóc
 73. have a narrow/hairbreadth escape: suýt nữa thì bị tóm, may mà thoát được hình phạt
 74. a sight for sore eyes: cảnh tượng dễ chịu
 75. on the spot: lập tức, tại chỗ
 76. (like) water off a ducks back: nước đổ đầu vịt (không có tác dụng đối với ai)
 77. fight windmills: đánh nhau với kẻ địch tưởng tượng
 78. spitting image: có mặt giống như khuôn đúc
 79. money for old rope: cách làm ra tiền một cách dễ dàng
 80. old wives tale: chuyện mê tín huyễn hoặc
 81. long shot: biện pháp xa vời, ít có cơ may thành công
 82. fly in the ointment: mắc míu nhỏ
 83. crying shame: sự xấu hổ
 84. wet blanket: người làm cho tập thể cụt hứng (vì bản thân ủ rũ buồn rầu)
 85. in every nook and cranny: trong mọi ngóc ngách
 86. general dogsbody: người gánh công việc cho người khác
 87. a soft spot for someone/something: thích ai/ cái gì
 88. a last/final fling: trò đùa, ăn chơi cuối cùng
 89. as strong as a horse/an ox: khỏe như voi
 90. as thin as a rake: gầy đét
 91. as tough as old boots (nhất là về thịt): rất dai, khó nhai
 92. as white as a sheet: trắng bệch, xanh như tàu lá (do sợ hãi, chóang váng)
 93. as cool as a cucumber: bình tĩnh, không hề nao núng
 94. as deaf as a post: điếc đặc
 95. as different as chalk and/from cheese: hoàn toàn khác nhau
 96. fit as a fiddle: khỏe như vâm, rất sung sức
 97. like a lamb: hiền lành
 98. as good as gold: có đạo đức rất tốt, rất có giáo dục
 99. as light as air/a feather: rất nhẹ
 100. as old as the hills: rất cũ, cố xưa
 101. as plain as the nose on ones face: rõ như ban ngày
 102. as flat as a pancake: đét như cá mắm
 103. with knobs on (dùng để đáp lại một câu lăng mạ hoặc sự đồng ý dứt khoát): chẳng kém gì,
 104. as pleased as Punch: rất hài lòng
 105. as keen as mustard: hết sức hăng hái hoặc nhiệt tình
 106. as clear as a bell: rành rọt, dễ nghe
 107. as fresh as a daisy: tươi như hoa
 108. as hard as nails: cứng rắn, tàn nhẫn
 109. as large as life: được thấy xuất hiện bằng xương bằng thịt (không thể nhầm lẫn)
 110. as stubborn as a mule: cứng đầu cứng cổ, ương bướng
 111. as sober as a judge: ỉnh táo không hề say rượu
 112. as steady as a rock: vững như bàn thạch
 113. as thick as thieves: rất ăn ý với nhau, rất thân
 114. as red as a beetroot: đỏ như gấc
 115. to sleep like a log: ngủ say như chết
 116. to hold on like grim death: bám chặt không rời
 117. to eat/work like a horse: ăn/ làm khỏe
 118. to smoke like a chỉmney: hút thuốc lá cả ngày
 119. to fit like a gỉove: vừa khít
 120. to spread like wildfire: (tin đồn) lan rất nhanh
 121. like a house on fire: rất nhanh, mạnh mẽ
 122. as peas in a pod: giống nhau như hai giọt nước
 123. like a clockwork: đều đặn như một cái máy
 124. on the grounds that = because
 125. mind your business hày lo việc của anh đi ( đừng xía vào việc của người khác )
 126. Weight up the pros and cons : cân nhắc những mặt được và mặt mất
 127. At large = nói chung
 128. Fall short of smbs expectation : không đáp ứng được nguyện vọng của ai
 129. Hit the hay = hit the sack lên giường và ngủ ngay lập tức
 130. Sleep like a log : ngủ say như khúc gỗ
 131. In brief = in short = to sump up = in a nutshell : tóm lại
 132. Be Out of character : không hợp vai
 133. Paint the town red : đi chơi, quậy phá đường phố.
 134. catch somebody red-handed bắt quả tang ai đang làm gì sai trái hoặc phạm tội
 135. see red (informal) trở nên rất tức giân.
 136. a red rag to a bull điều gì đó có thể làm cho ai đó rất tức giận.
 137. run-of-the-mill = loại bình thường = ordinary and not special or exciting in any way
 138. pick ones brains = moi ý kiến / hỏi ý kiến
 139. A big fish in a small pond = nhân vật có quyền lực
 140. lend somebody a hand nghĩa là giúp đỡ ai.
 141. Be Absolutely livid with anger giận tím tái / cáu tiết
 142. Have a knack of st / doing st = khéo léo / làm việc gì khéo
 143. at the end of their tether = kiệt sức / hết hơi / hết phương cứu chữa
 144. Hit the nail on the head đánh đúng trọng tâm,gãi đúng chỗ ngứa
 145. Come out of one's shell bớt nhút nhát và bắt đầu hòa đồng hơn.
 146. On the tip of my tonguebe on top of the world lâng lâng trên mây
 147. lay ones trust in Sb = lay ones hop on Sb đặt niềm tin vào ai
 148. hit the roof = to study hard (học chăm)

Tag: jump the traffic lights là gì

Hỏi đáp -