I Trong Toán Học Là Gì?

i trong toán học là gì?

Tag: i trong toán học là gì

Lần đầu được nghe thấy rất giống với ¥ trong tiền tệ và phát âm khá giống với i trong toán học? OK bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức: i trong toán là gì?

1. I trong toán học nghĩa là gì?

i trong toán học là gì

Quan hệ A i trong toán học là gìB còn được gọi là quan hệ bao hàm. Quan hệ bao hàm là một quan hệ thứ tự trên các tập. Ví dụ:

Do vậy I trong biểu thức toán học có nghĩa là tập hợp số vô tỉ.

>>> Xem thêm: R là gì trong toán học?

Tag: i trong toán học là gì

Hỏi đáp - Tags: