Hải Phòng ra quyết định công nhận 3 tuyến và 8 điểm du lịch nổi bật

Hải Phòng ra quyết định công nhận 3 tuyến và 8 điểm du lịch nổi bật. Ngày 29-2, UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc công nhận 3 tuyến du lịch và 8 điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, 3 tuyến ...

Hải Phòng ra quyết định công nhận 3 tuyến và 8 điểm du lịch nổi bật