Hải Phòng đang xin ý kiến về việc miễn phí học phí cho các cấp học

Chia sẻ bài viết

Hải Phòng sẽ là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện miễn học phí các cấp học ở Hải Phòng.

Hải Phòng đang xin ý kiến về việc miễn phí học phí cho các cấp học

Hải Phòng sẽ là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện miễn học phí các cấp học ở Hải Phòng. Việc này đang được xin ý kiến từ người dân và chờ các cấp thông qua. Phương án này nếu thông qua sẽ giúp giảm bớt gánh nặng đối với nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp.

UBND TP Hải Phòng chuẩn bị các đề án về miễn học phí cho các cấp học trên địa bàn thành phố để trình HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa xây dựng dự thảo nghị quyết về miễn học phí các cấp trên địa bàn TP.Hải Phòng. Trước khi trình các cấp thông qua, theo quy định, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ học phí của các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đăng tải xin ý kiến nhân dân.

miễn giảm học phí với học sinh các cấp

Dự thảo nghị quyết gồm 4 điều, đề xuất nội dung quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với học sinh cấp trên địa bàn TP.Hải Phòng. Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở thực hiện từ năm học 2020-2021; hỗ trợ học phí trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thực hiện từ năm học 2021-2022. Thời gian hỗ trợ là 9 tháng/1 năm.

Theo UBND TP.Hải Phòng, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay tại Hải Phòng, việc hỗ trợ học phí cho con em nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn là giải pháp ưu tiên hàng đầu hiện nay. Việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố. Điều này góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội.

miễn giảm học phí

Việc Hải Phòng sẽ ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn toàn thành phố. Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thực hiện phương châm mọi người đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người dân Hải Phòng được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, đầy đủ với chất lượng ngày càng cao các dịch vụ công thiết yếu đặc biệt là y tế, giáo dục.

Việc ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu học tập hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông. Điều đó góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Hải Phòng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giáo dục ở những vùng khó khăn nói riêng và phát triển giáo dục thành phố nói chung.