Đồng Vị Là Gì? Tìm Hiểu Nguyên Tử Khối Và Nguyên Tử Khối Trung Bình


Số lượt đọc bài viết:
13.767

Tag: đồng vị là gì hóa 10

Đồng vị là gì? Đồng vị phóng xạ là gì? Nguyên tử khối là gì và nguyên tử khối trung bình là gì?… Trong Hóa học 10, đây là chuyên đề quan trọng và có nhiều liên hệ với những kiến thức chính trong chương trình học. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu về chủ đề đồng vị là gì cùng những nội dung liên quan.

Mục lục

Contents

Đồng vị là gì?

Ví dụ: Nguyên tố hidro có 3 đồng vị là:

\(_{1}^{1}\textrm{H}\, (proti)\)

\(_{1}^{2}\textrm{H}\) (đơteri D)

\(_{1}^{3}\textrm{H} \, (triti\, T)\)

đồng vị là gì hóa 10

Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối trung bình là gì?

Đồng vị phóng xạ

Đồng vị phóng xạ là gì?

Đồng vị phóng xạ là đồng vị của một nguyên tố hóa học mà hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó ở trạng thái không ổn định và phát ra bức xạ ion hóa trong quá trình phân rã để trở thành trạng thái ổn định.

Ứng dụng của đồng vị phóng xạ

Trong công nghiệp

Trong Y học

Trong Nông nghiệp

Phương pháp giải bài tập đồng vị

Một số phương pháp giải bài tập đồng vị

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

Với \(M_{1},M_{2},…,M_{n}\): nguyên tử khối (hay số khối) của các đồng vị.

\(x_{1},x_{2},…,x_{n}\): số nguyên tử khối hay thành phần số nguyên tử của các đồng vị.

Xác định phần trăm các đồng vị

\(\Rightarrow\) % của đồng vị 2 là (100 – x).

Ví dụ 1: Trong tự nhiên, X có hai đồng vị \(_{17}^{35}\textrm{X}\) và \(_{17}^{37}\textrm{X}\), chiếm lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y có hai đồng vị là \(_{1}^{1}\textrm{Y}\) và \(_{1}^{2}\textrm{Y}\), chiếm lần lượt 99,2% và 0,8% số nguyên tử Y.

  1. Trong tự nhiên có bao nhiêu loại phân tử XY?
  2. Phân tử khối trung bình của XY là

Cách giải

  1. Các loại phân tử XY là : \(_{17}^{35}\textrm{X}-_{1}^{1}\textrm{Y}, _{17}^{35}\textrm{X}-_{1}^{2}\textrm{Y}, _{17}^{37}\textrm{X}-_{1}^{1}\textrm{Y}, _{17}^{37}\textrm{X}-_{1}^{2}\textrm{Y}\)
  2. Nguyên tử khối trung bình của X : \(\frac{75,77.35 + 24,23.37}{100} = 35,485\)

Nguyên tử khối trung bình Y là: \(\frac{99,2.1 + 0,8.2}{100} = 1,008\)

Phân tử khối trung bình của XY: 35,485 + 1,008 = 36,493

Ví dụ 2: Đồng có 2 đồng vị là \(_{29}^{63}\textrm{Cu}\) và \(_{29}^{65}\textrm{Cu}\). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Cách giải

Đặt thành phần phần trăm của \(_{29}^{63}\textrm{Cu}\) và \(_{29}^{65}\textrm{Cu}\) lần lượt là x và (1 – x) (%)

Khối lương trung bình  = 63x + 65.(1 – x) = 63.54

Giải phương trình \(\Rightarrow\) x = 0,73 (73%)

% \(_{29}^{63}\textrm{Cu}\) = 73%; và \(_{29}^{65}\textrm{Cu}\) = 27%

Bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp bạn khái quát hóa những kiến thức về đồng vị là gì cũng như một số nội dung liên quan. Hy vọng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc đồng vị là gì. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem thêm >>> Phương pháp bảo toàn e là gì? Định luật bảo toàn electron

Xem thêm >>> Cấu tạo vỏ nguyên tử: Lý thuyết và Các dạng bài tập cơ bản

Xem thêm >>> Cấu hình electron nguyên tử: Quy ước cách viết và những lưu ý

Please follow and like us:

Tag: đồng vị là gì hóa 10

Hỏi đáp - Tags: