“DISCOVER”: Định Nghĩa, Cấu Trúc Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

Tag: discovered đi với giới từ gì

Discover là một từ thông dụng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Hôm nay hãy cùng StuydTiengAnh tìm hiểu về từ này nhé!!

 

Contents

1. Định nghĩa Discover trong tiếng Anh:

 

discovered đi với giới từ gì

(MINH HOA TU DISCOVER)

 

DISCOVER (verb) /dis'kʌvə/

 

  1.  Tìm một ai đó hoặc một cái gì đó, do tình cờ hoặc vì bạn đang tìm kiếm họ.

 

 

  1.  Tìm ra điều gì đó mà bạn chưa biết trước đây.

 

 

 

 

 

 

  1. Tìm thông tin, một nơi, hoặc một đối tượng, đặc biệt là cho những người đầu tiên thời gian:

 

 

Trong một số trường hợp, người thường sử dụng discover thay vì fine để bộc lộ cách biểu đạt một cách trang trọng hơn.

 

2. Cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng Discover trong tiếng Anh:

 

Discover: to V

Discovering: Ving

Discovered: Ved

 

discovered đi với giới từ gì

(MINH HOA TU DISCOVER)

 

[ DISCOVER + LỜI CÂU HỎI ]    

 

 [ DISCOVER + TO V ]

 

[ DISCOVER SOMEONE OR SOMETHING ]

 

[ DISCOVER DƯỚI DẠNG BỊ ĐỘNG HOẶC TIẾP DIỄN ]

 

Thì hiện tại:

 

Thể khẳng định:

Tổng quát: Chủ ngữ + discover/discovers + tân ngữ.

 

 

Thể phủ định:

Tổng quát: Chủ ngữ + does/do + not + discover + tân ngữ.

 

 

Câu nghi vấn:

Tổng quát: Do/does + Chủ ngữ + discover + tân ngữ?

 

 

Câu tiếp diễn và bị động:

Tổng quát: Chủ ngữ + am/is/are + (not) + discovering/discovered + tân ngữ.

 

 

Câu nghi vấn:

Tổng quát AM/IS/ARE + cHỦ ngữ + discovering/discvered + tân ngữ?

 

 

Câu hiện tại hoàn thành:

Tổng quát: cHỦ ngữ + has/have + discovered + tân ngữ.

 

 

Thì quá khứ:

 

Thể khẳng định:

Tổng quát: Chủ ngữ + discover + tân ngữ.

 

 

Câu phủ định;

Tổng quát: Chủ ngữ + did + not (didn’t) + discover + tân ngữ.

 

 

Câu bị động và tiếp diễn:

Tổng quát: Chủ ngữ + was/were + discover/discovering + tân ngữ.

 

 

Thì tương lai:

 

Câu khẳng định:

Tổng quát: Chủ ngữ + WILL+ discover + tân ngữ

 

 

Câu phủ định:

Tổng quát: Chủ ngữ + WILL + not + discover + tân ngữ

 

 

Câu nghi vấn:

Tổng quát: WILL + chủ ngữ + discover + tân ngữ?

 

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về discover trong tiếng anh!!!


Tag: discovered đi với giới từ gì

Hỏi đáp - Tags: