Điều chỉnh giá xăng dầu ngày 21/08

Chia sẻ bài viết

Liên Bộ Công Thương – Tài chính có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h00 chiều 21/8.

Điều chỉnh giá xăng dầu ngày 21/08

Theo đó, giá xăng RON95-III giảm 170 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 135 đồng/lít; dầu điêzen 0.05S giảm 165 đồng/lít; dầu hỏa giảm 69 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S giảm 244 đồng/kg.

giá xăng tăng

Giá xăng giảm

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như xăng E5RON92 là 19.223 đồng/lít; xăng RON95-III là 20.235 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 16.339 đồng/lít; dầu hỏa có giá bán 15.327 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm còn 13.828 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng RON95 xuống mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 500 đồng/lít), giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại dầu ở mức 500 đồng/lít/kg. 

giá xăng giảm

Giá xăng giảm

Giải thích về việc điều chỉnh xăng, dầu, Liên Bộ cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 31-8-2019 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ.

Cụ thể, 66,257 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,708 USD/thùng, tương đương -1,06% so với kỳ trước); 69,944 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,253 USD/thùng, tương đương -0,36% so với kỳ trước); 73,891 USD/thùng dầu điêzen 0.05S (giảm 0,97 USD/thùng, tương đương -1,3% so với kỳ trước); 74,419 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,373 USD/thùng, tương đương -0,5% so với kỳ trước); 350,229 USD/tấn dầu madút 180CST 3.5S (giảm 8,94 USD/tấn, tương đương -2,49% so với kỳ trước).