Những Câu Chửi Thề Trong Tiếng Anh Phổ Biến Nhất – Học Tiếng Anh Online – Làm Tiếng Anh Trên Mạng | Freetalk English

Tag: dẹp mẹ đi tiếng anh là gì

Những câu chửi thề trong tiếng Anh phổ biến nhất

dẹp mẹ đi tiếng anh là gì Những câu chửi thề trong tiếng Anh phổ biến nhất

[ / caption ] Cuộc sống không phải khi nào cũng tốt đẹp, đôi lúc có một ai đó sẽ khiến bạn thực sự tức giận và theo phản xạ bạn sẽ nói ra những từ ngữ không tốt đẹp .

Cũng giống như trong tiếng Việt, tiếng Anh cũng có rất nhiều câu chửi thề mang ý nghĩa khác nhau. Và lưu ý, nếu bạn thực sự muốn nói những từ này với một ai đó hãy chắc chắn rằng bạn biết chửi đúng cách nhé.

Bạn đang đọc: Những câu chửi thề trong tiếng Anh phổ biến nhất – Học tiếng anh online – làm tiếng anh trên mạng | Freetalk English

– Drop dead : Chết đi
– I don’t want to hear it Tao không muốn nghe
– Get off my back Đừng lôi thôi nữa
– Can’t you do anything right ? : Mày không làm được ra trò gì sao ?
– Up yours ! Đồ dở hơi !
– Cut it out ! Thôi dẹp đi
– How irritating ! Tức quá đi !
– Nonsense ! Vô lý !
– Don’t be such an ass. Đừng có ngu quá chứ !
– You’re a such a jerk ! Thằng khốn nạn ! ( Đồ tồi ! )
– Damn it ! Mẹ kiếp !
– Go away ! I want to be left alone ! Biến đi ! Tao chỉ muốn được yên thân một mình .
– Shut up, and go away ! You’re a complete nutter ! ! ! Câm mồm và biến đi ! Máy đúng là 1 thằng khùng !
– Keep your mouth out of my business ! Đừng chõ mồm vào chuyện của tao !
– Keep your nose out of my business ! Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !
– Do you wanna die ? ( Wanna die ? ) Mày muốn chết à ?
– You’re such a dog ! Thằng chó này .
– Are you an airhead ? Mày không có óc à ?
– Go away ! Biến đi ! Cút đi !
– That’s it ! I can’t put up with it ! Đủ rồi đấy ! Chịu hết nổi rồi !
– You idiot ! ( What a jerk ! ) Thằng ngu !
– What a tightwad ! Đồ keo kiệt !
– You really chickened out. Đồ hèn nhát .
– god – damned : khốn kiếp
– what a life ! ^ ^ oh, hell ! mẹ kiếp
– puppy ! chó con
– the dirty pig ! đồ con lợn
– What the hell is going on ? Chuyện quái gì đag diễn ra vậy ?
– Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao
– Don’t bother me. Đừng quấy rầy / nhĩu tao
– You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi
– You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật
– It’s none of your business. Liên quan gì đến mày
– Do you know what time it is ? Mày có biết mày giờ rối không ?
– Who says ? Ai nói thế ?
– Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế
– Drop dead. Chết đi
– You bastard ! Đồ tạp chủng

.u409ee69bec05321eb50f13e603387495 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; text-decoration:none; } .u409ee69bec05321eb50f13e603387495:active, .u409ee69bec05321eb50f13e603387495:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u409ee69bec05321eb50f13e603387495 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u409ee69bec05321eb50f13e603387495 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u409ee69bec05321eb50f13e603387495 .postTitle { color:#E67E22; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u409ee69bec05321eb50f13e603387495:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm  3+ cách pha trà hoa đậu biếc tươi giải nhiệt cực ngon!

– What do you want? Mày muốn gì?

Xem thêm: Spectre Dc Là Ai

– You’ve gone too far ! Mày thật quá quắt / đáng !
– Get away from me ! Tránh xa tao ra .
– I can’t take you any more ! Tao chịu hết nỗi mày rồi
– You asked for it. Do tự mày chuốc lấy
– Shut up ! Câm miệng
– Get lost. Cút đi
– You’re crazy ! Mày điên rồi !
– Who do you think you are ? Mày tưởng mày là ai ?
– I don’t want to see your face ! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
– That’s your problem. Đó là chuyện của mày .
– I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe
– Get off my back. Đừng lôi thôi nữa
– Who do you think you’re talking to ? Mày nghĩ mày đang trò chuyện với ai ?
– What a stupid idiot ! Đúng là đồ ngốc
– That’s terrible. Gay go thật
– You’re nothing to me. : Đối với tao, mày không là gì cả
– What do you want ? : Mày muốn gì ?
– You’ve gone too far ! : Mày thật quá quắt / đáng !
– Get away from me ! : Hãy tránh xa tao ra !
– I can’t take you any more ! : Tao chịu hết nỗi mày rồi
– You asked for it Do tự mày chuốc lấy
– Get lost. : Cút đi
– You’re crazy ! Mày điên rồi !
– Who do you think you are ? : Mày tưởng mày là ai ?
– I don’t want to see your face ! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
– Get out of my face. : Cút ngay khỏi mặt tao
– You piss me off : Mày làm tao tức chết rồi
– That’s terrible. Gay go thật
– Mind your own business ! Lo chuyện của mày trước đi
– I detest you ! Tao câm hận mày
– Can’t you do anything right ? Mày không làm được ra trò gì sao ?
– You bitch ! đồ chó đẻ
– Fuck off ! : mẹ kiếp hoặc j đó tương tự như
– Knucklehead đồ đần độn
– Damn it ! ~ Shit ! Chết tiệt
– Who the hell are you ? Mày là thằng nào vậy ?
– Son of a bitch : Đồ chó má

.u1b480228ba4ab598cd1b3b80dede59ed { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; text-decoration:none; } .u1b480228ba4ab598cd1b3b80dede59ed:active, .u1b480228ba4ab598cd1b3b80dede59ed:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1b480228ba4ab598cd1b3b80dede59ed { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1b480228ba4ab598cd1b3b80dede59ed .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1b480228ba4ab598cd1b3b80dede59ed .postTitle { color:#E67E22; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1b480228ba4ab598cd1b3b80dede59ed:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm  Angela Phương Trinh xuất hiện trên thảm đỏ Cannes với tư cách nào? – Hội Buôn Chuyện

– Asshole! Đồ khốn!

Xem thêm: của các bạn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

– Go away ! I want to be left alone ! Biến đi ! Tao chỉ muốn được yên thân một mình .
Tuy nhiên đây đều là những từ gây tổn thương người khác. Hãy thận trọng khi sử dụng chúng và trên hết hãy bình tĩnh Để ý đến lại trước khi bạn muốn làm tổn thương một ai đó .

Trang Chủ

Tag: dẹp mẹ đi tiếng anh là gì

Hỏi đáp - Tags: