Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Năm 2022 Môn Toán Của Hà Nội

đề thi thử của sở giáo dục hà nội
Theo thông báo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra hai ngày 7 và 8.7. Ảnh: Hải Nguyễn

Tag: đề thi thử của sở giáo dục hà nội

Gần 90.000 học sinh lớp 12 của các trường Trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thuộc TP.Hà Nội đã làm bài kiểm tra khảo sát năm học 2021-2022.  

Học sinh THPT dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và một bài tổ hợp tự chọn khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học viên học chương trình giáo dục thường xuyên dự kiểm tra 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và một bài tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý).

Bài kiểm tra môn ngữ văn sẽ được thực hiện theo hình thức tự luận, các bài còn lại được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Đề thi do Sở GDĐT Hà Nội xây dựng.

Toàn thành phố chia làm 16 cụm trường. Hiệu trưởng trường cụm trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức kiểm tra khảo sát, bảo đảm nguyên tắc chung là an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả trung thực, phản ánh đúng chất lượng dạy, học.

Sở GDĐT Hà Nội cho biết không bắt buộc các trường sử dụng điểm kiểm tra khảo sát. Tùy theo điều kiện cụ thể, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có thể sử dụng kết quả này làm điểm kiểm tra thường xuyên, nhưng không được lấy làm điểm kiểm tra định kỳ.

Dưới đây là đề môn thi Toán ở kỳ kiểm tra khảo sát học sinh lớp 12 năm 2022 với 50 câu trong thời gian làm bài 90 phút:

đề thi thử của sở giáo dục hà nội
đề thi thử của sở giáo dục hà nội
đề thi thử của sở giáo dục hà nội
đề thi thử của sở giáo dục hà nội
đề thi thử của sở giáo dục hà nội
đề thi thử của sở giáo dục hà nội

Tag: đề thi thử của sở giáo dục hà nội

Source: https://laodong.vn/giao-duc/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2022-mon-toan-cua-ha-noi-1037567.ldo

Tổng hợp -