Bài 20 : Vẽ Tranh – Đề Tài Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường – Mĩ Thuật Lớp 7

TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Tag: đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

CÁCH VẼ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ một bức tranh có nội dung Giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tag: đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

Hỏi đáp - Tags: