Đề Thi Minh Họa Tốt Nghiệp THPT Năm 2022 Môn Tiếng Anh (Có Đáp Án) Đề Minh Họa 2022 Môn Tiếng Anh

Tag: đáp án đề minh họa 2021 môn anh

Ngày 31/03/2022, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 cho tất cả các môn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, môn Ngoại ngữ thi 7 môn thành phần là: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn và Tiếng Trung Quốc.

đáp án đề minh họa 2021 môn anh

Đề minh họa 2022 môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi trắc nghiệp, với thời gian 60 phút. Ngoài ra, các em có thể tham khảo trọn bộ đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022, với 15 môn thi để ôn luyện, củng cố kiến thức thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề minh họa và gợi ý đáp án đề minh họa 2022:

Đáp án đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn ngoại ngữ

Đáp án đề thi minh họa 2022 môn ngoại ngữ

Đáp án đề thi minh họa 2022 môn Tiếng Anh

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21B31D41A
2D12C22A32D42A
3D13B23C33D43B
4B14B24A34D44A
5D15C25B35C45A
6C16B26A36B46C
7A17D27D37B47C
8D18B28A38C48B
9A19A29C39D49A
10C20B30A40D50B

Đáp án đề thi minh họa 2022 môn Tiếng Hàn

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21D31C41C
2C12A22A32B42C
3B13A23A33D43A
4A14A24B34C44C
5B15C25A35B45B
6C16B26D36A46A
7B17A27C37D47D
8C18C28D38B48D
9C19D29D39D49D
10B20D30B40C50D

Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn ngoại ngữ

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Trung 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Pháp 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nhật 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Đức 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nga 2022

Tag: đáp án đề minh họa 2021 môn anh

Source: https://download.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-cua-bo-gd-dt-36466

Tổng hợp -