Tổng hợp

Tính Chất Của Đẳng Thức, Quy Tắc Chuyển Vế

Với mọi số nguyên a, b, c ta có: Nếu a = b thì a + c = b + c. Nếu a + c = b + c thì a = b. Nếu a = b thì b = a.
47
camnanghaiphong

1. Tính chất của đẳng thức

Tag: đẳng thức là gì lớp 6Với mọi số nguyên a, b, c ta có:
Nếu a = b thì a + c = b + c.
Nếu a + c = b + c thì a = b.
Nếu a = b thì b = a.

2. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.
Nhận xét: Nếu x = a – b thì theo quy tắc chuyển vế ta có x + b = a.
Ngược lại, nếu x + b = a thì theo quy tắc chuyển vế ta có x = a – b.
Những điều nỏi trên chứng tỏ rằng nếu x là hiệu của a và b thì a là tổng của x và b. Nói cách khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.

Số học 6 – Tags: đẳng thức, phép cộng, phép trừ

  • Quy tắc phép trừ hai số nguyên

  • Khái niệm tia, tia đối nhau, tia trùng nhau

  • Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

  • So sánh số nguyên, giá trị tuyệt đối

  • Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

  • Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  • Thứ tự thực hiện các phép tính

Tag: đẳng thức là gì lớp 6

Source: https://truongquochoc.com/tinh-chat-cua-dang-thuc-quy-tac-chuyen-ve/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more