Tổng hợp

Cơ Sở Dữ Liệu Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Trường Học

Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo là trung tâm dữ liệu giáo dục dành cho các khối học từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đến Giáo dục thường xuyên. Dữ liệu ngành giáo dục liên tục được cập nhật hàng ngày để đảm bảo tính chính xác, đồng nhất toàn quốc. Hiện tại Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo là địa chỉ duy nhất thống kê, báo cáo dành cho ngành giáo dục cả nước.
162
camnanghaiphongvn logos 2

Tag: cơ sơ dữ liệu ngành giáo dục và đào tạoCơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo là trung tâm dữ liệu giáo dục dành cho các khối học từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đến Giáo dục thường xuyên. Dữ liệu ngành giáo dục liên tục được cập nhật hàng ngày để đảm bảo tính chính xác, đồng nhất toàn quốc. Hiện tại Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo là địa chỉ duy nhất thống kê, báo cáo dành cho ngành giáo dục cả nước.

cơ sơ dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
Giao diện hệ thống Cơ sở dữ liệu Giáo dục và Đào tạo

Hệ thống phần mềm CSDL ngành giáo dục bắt đầu triển khai từ năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Các báo cáo thống kê giáo dục mầm non và phổ thông định kỳ theo năm học, việc thu thập và tổng hợp thông tin, số liệu thống kê ngày càng được cải thiện, mức độ tin cậy và chất lượng cao hơn giúp cho việc biên soạn các chỉ tiêu thống kê được chính xác, đầy đủ phân tổ.

Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ được thống nhất và sắp xếp phù hợp sau khi những người có trách nhiệm hoàn tất việc nhập dữ liệu được yêu cầu. Hiện nay hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo được chia cho 8 đối tượng:

  • Quản lý mầm non
  • Quản lý tiểu học
  • Quản lý THCS
  • Quản lý PTTH
  • Quản lý GDTX
  • Quản lý cấp Phòng GD và ĐT
  • Quản lý cấp Sở GĐ và ĐT
  • Quản lý cấp Bộ GD và ĐT

Nội dung của CSDL về giáo dục mầm non gồm các thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non như: Thông tin định danh cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, thông tin cơ bản về điểm trường, vv.

Nội dung của CSDL về giáo dục phổ thông (bao gồm các cấp tiểu học, THCS, THPT) gồm: Thông tin định danh cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, thông tin cơ bản về điểm trường chính và các điểm trường (nếu có); thông tin cơ bản về danh sách lớp học, lớp ghép, vv.

cơ sơ dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
Công văn hướng dẫn

Các công văn liên quan đến việc hoàn thành cơ sở dữ liệu giáo dục cũng liên tục được cập nhật trên trang chủ của hệ thống. Thông qua đó các cán bộ quản lý của mỗi khối phụ trách sẽ biết được nhiệm vụ cần thực hiện đáp ứng chủ trương của Bộ trưởng và kế hoạch cụ thể cho mỗi năm học.

Tag: cơ sơ dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

Source: https://download.com.vn/co-so-du-lieu-nganh-giao-duc-va-dao-tao-153634


0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more