Điều Kiện Học Chuyên Viên Chính Là Gì?

Tag: chuyên viên chính là gì

Chuyên viên chính là một trong những chức danh hành chính với những yêu cầu khắt khe, chuyên nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cao về một cũng như một số lĩnh vực trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, đồng thời có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan đơn vị tham mưu tổng hợp xây dựng cũng như tổ chức thực hiện chế độ chính sách theo ngành, lĩnh vực của địa phương. 

chuyên viên chính là gì
Điều kiện học chuyên viên chính

Tiêu chuẩn để trở thành chuyên viên chính

Thứ nhất chuyên viên chính cần nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý

Thứ hai, chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; xây dựng các đề án, dự án, chương trình công tác; đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban hành

Đồng thời những người chuyên viên chính phải thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý

Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá

Và biết cách tổ chức phối hợp, tổ chức kiểm tra, tổng kết thực thi chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương

Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý

Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính thì phải là người đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng).

Nhiệm vụ cụ thể của chuyên viên chính là gì? 

Chuyên viên chính là những người giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống hành chính Việt Nam trong xã hội hiện nay. Nó được thể hiện thông qua chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

Để dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cần phải có những văn bằng chứng chỉ sau

chuyên viên chính là gì
Điều kiện học chuyên viên chính là gì?

Như vậy, thông bài viết này các bạn có thể có những thông tin chi tiết hơn về điều kiện học chuyên viên chính trong nền hành chính Việt Nam hiện nay. Hy vọng phần nào mang đến những thông tin hữu ích cho tất cả các bạn. 

Tag: chuyên viên chính là gì

Source: https://tuyensinhcanuoc.vn/dieu-kien-hoc-chuyen-vien-chinh-la-gi/

Tổng hợp -