Chuỗi Thức Ăn Là Gì Cho Ví Dụ - Cẩm nang Hải Phòng
Hỏi đáp

Chuỗi Thức Ăn Là Gì Cho Ví Dụ

- Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi.
77
camnanghaiphong

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ

Đang xem: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ

chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ

Đang xem: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ

chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ

Tag: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi.

Bạn đang xem: Ví dụ về chuỗi thức ăn

– Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung. Tất cả các chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

– Ví dụ về hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật tự dưỡng, sau đó đến động vật ăn sinh vật tự dưỡng và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật. Ví dụ, cây ngô → sâu ăn lá ngô → nhái → rắn hổ mang → diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật phân giải, sau đến các loài động vật ăn thịt. Ví dụ, lá, cành cây khô, mục nát → mối → nhện → thằn lằn.

Đúng 0
Bình luận (0)

Nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn.
Lớp 4 Chưa xác định
1
0
Gửi Hủy

Chuỗi 1: Kiến ăn cỏ, ếch ăn kiến, rắn ăn ếch, ếch chết xác phân hủy để cỏ hấp thụ.

Chuỗi 2: Châu chấu ăn cỏ, chuột ăn châu chấu, rắn ăn chuột, diều hâu ăn rắn rồi thải phân làm chất bón cho cỏ.

Đúng 0

Tag: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ

Xem thêm: 100g Rong Nho Bao Nhiêu Calo? Ăn Rong Nho Có Giảm Cân Không?


Bình luận (0)
SGK trang 194

Câu 1: Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn

Lớp 12 Sinh học Hệ sinh thái, sinh quyển
3
0
Gửi Hủy

Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung tất cả các chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng cây xanh, sau đến động vật ăn thực vật và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ mang —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến các loài động vật ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn

Đúng 0

Tag: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ


Bình luận (0)

Trả lời:

– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

Xem thêm: Tính Chất Hoá Học Của Oxit, Axit, Bazo Và Muối – Hoá Lớp 9

– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung tất cả các chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng cây xanh, sau đến động vật ăn thực vật và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ mang —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến các loài động vật ăn thịt.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Left Trong Excel, Cách Kết Hợp Hàm Left Và Right

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn.

Đúng 0
Bình luận (0)

– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung tất cả các chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng cây xanh, sau đến động vật ăn thực vật và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ mang —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến các loài động vật ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn.


Đúng 0

Bình luận (0)

Mọi người cho em ví dụ về lưới thức ăn gồm 3 chuỗi thức ăn trong đó có những mắt xích chung với ạ??? Em cảm ơn

Lớp 9 Sinh học
3
0
Gửi Hủy

Lúa → Châu chấu → Ếch → Rắn

Đúng 0
Bình luận (1)

Lúa → Sâu đục thân → Chuồn chuồn → Chim → Người

Đúng 0
Bình luận (1)
Đúng 0
Bình luận (0)
ví dụ về thức ăn xanh
Lớp 10 Công nghệ Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
3
0
Gửi Hủy

Thức ăn xanh là các loại rau xanh, cỏ tươi và thức ăn ủ xanh.

Thức ăn xanh gồm cây họ đậu (cây điền thanh, cây keo giậu,…) , bèo dâu, bèo tấm, rau muống, cây ngô non, lá su hào, bắp cải, cây lạc…

Đúng 2

Tag: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ


Bình luận (0)

Rau:))

Đúng 0
Bình luận (0)

Rau và rau :))

Đúng 0
Bình luận (0)

em hãy phân biệt thức ăn giàu gluxit?

Cho ví dụ về thức ăn giàu protein

Lớp 7 Công nghệ
1
0
Gửi Hủy

Thức ăn giàu gluxit: có hàm lượng gluxit > 50%

Ví dụ về thức ăn giàu protein là: bột cá, đậu tương, đậu phộng

Đúng 1

Tag: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ


Bình luận (2)
Em hãy lấy ví dụ vềcông nghệ vi sinh vào sản xuất và 3 ví dụ về ứng dụng công nghệ vi sinh về thức ăn chăn nuôi
Lớp 10 Công nghệ Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thứ…
1
0
Gửi Hủy

Giúp tao với help me

Đúng 0
Bình luận (0)

Lấy ví dụ 5 chuỗi thức ăn và phân tích thành phần sinh vật tên chuỗi thức ăn đó

Lớp 12 Sinh học Bài 44: Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển
0
0
Gửi Hủy

Cho chuỗi thức ăn sau : Tảo → Tôm he → Cá khế → Cá nhồng → Cá mập. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về chuỗi thức ăn trên là đúng?

I. Đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải.

II. Chuỗi thức ăn này ngồi 5 mắt xích.

III. Sinh khối lớn nhất trong chuỗi thức ăn trên thuộc về tảo.

IV. Tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên.

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3

Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

– I sai vì tảo có khả năng quang hợp nên tảo là sinh vật sản xuất.

– II đúng vì chuỗi thức ăn trên có 5 mắt xích (tảo, tôm he, cá khế, cá nhồng, cá mập).

– III đúng vì tảo là sinh vật sản xuất trên chuỗi thức ăn trên nên tảo là sinh vật sản xuất.

– IV sai vì tôm he ăn tảo (sinh vật sản xuất) nên tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng

Đúng 0

Tag: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ


Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

phonghopamway.com.vn

  • Hoa văn trái tim
  • Cách xóa bảng trong word mà không mất chữ
  • Dấu hiệu chuyển dạ mẹ bầu cần biết
  • Cách nấu xôi gấc đơn giản

Tag: chuỗi thức ăn là gì cho ví dụ

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more