CHUYÊN ĐỀ 3: Tia Nằm Giữa Hai Tia – Toán Lớp 6

Đang tải…

Contents

CHUYÊN ĐỀ 3

                              Tia nằm giữa hai tia

A. LÝ THUYẾT

Tag: chứng minh tia nằm giữa hai tia

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì xOy + yOz = xOz.

Ngược lại, nếu xOy + yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Cách chứng minh.

Cách 1 : dựa theo định lý : Nếu ta có xOy + yOz thì tia Oy nằm giữ Ox và Oz.

Cách 2 : Thông thường, xét trên cùng một nửa mặt phẳng ta có : xOy < xOz thì ta suy ta Oy năm giữa hai tia Ox và Oz khi đó ta suy ra : xOy + yOz = xOz.

 

Đang tải…

→Tải về file word tại đây.

Share

Tags:Giải Toán 6 · Toán 6

Tag: chứng minh tia nằm giữa hai tia

Source: https://hoc360.net/chuyen-de-3-tia-nam-giua-hai-tia-toan-lop-6/

Tổng hợp -