Sự Khác Biệt Giữa Hệ Thống Đẳng Cấp Và Hệ Thống Đẳng Cấp

Tag: chế độ đẳng cấp là gì

Sự khác biệt chính – Hệ thống đẳng cấp và Hệ thống đẳng cấp

Mặc dù hệ thống đẳng cấp và hệ thống giai cấp vẫn còn phổ biến ở các nước, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa hai hệ thống. Hệ thống giai cấp được tìm thấy ở nhiều quốc gia với sự có và không chủ yếu về thu nhập và cơ hội việc làm, hệ thống giai cấp được tìm thấy chủ yếu ở Ấn Độ, đặc biệt ở chỗ mọi người được sinh ra trong một giai cấp và vẫn được quy định để sống trong đó. cuộc sống của họ. Với việc Ấn Độ giành được độc lập và cơ hội việc làm ngày càng tăng cho những người thuộc các tầng lớp thấp hơn thông qua hệ thống bảo lưu, chế độ đẳng cấp đã phần nào bị loãng đi. Nhưng ngay cả ngày nay, chế độ đẳng cấp vẫn có một chỗ đứng vững chắc và các quy tắc của hệ thống này được áp dụng cho tất cả các thành viên của đẳng cấp. Qua bài viết này, hãy cùng chúng tôi xem xét sự khác biệt giữa hai hệ thống.

Contents

Hệ thống đẳng cấp là gì?

Chế độ đẳng cấp là một hệ thống trong đó mọi người được sinh ra từ các giai cấp khác nhau và phải sống trong đó cả đời. Một đặc điểm độc đáo của chế độ đẳng cấp, phổ biến ở Ấn Độ, là người ta có một cuộc sống định sẵn. Nếu bạn thuộc đẳng cấp theo lịch trình và tình cờ sống trong một ngôi làng thay vì tàu điện ngầm, bạn gần như không thể chạm tới và bị lên án chỉ di chuyển theo đẳng cấp của mình vì bạn sẽ không được phép có bất kỳ xe tải nào với những người thuộc đẳng cấp cao hơn . Bạn không thể kết hôn với một người có đẳng cấp cao hơn, và bạn chết thuộc về đẳng cấp mà bạn sinh ra.

chế độ đẳng cấp là gì

Hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ

Hệ thống lớp học là gì?

Hệ thống giai cấp đề cập đến một hệ thống phân tầng nơi các cá nhân trong xã hội được chia thành nhiều tầng lớp khác nhau dựa trên các yếu tố khác nhau như kinh tế, nghề nghiệp, v.v.. Trong hầu hết các xã hội, có ba giai cấp chính. Họ là tầng lớp thượng lưu, trung lưu, và tầng lớp thấp.

Hệ thống giai cấp cũng được áp dụng ở nhiều nơi ở Ấn Độ, nơi những người có đất đai, tài sản hoặc tiền bạc đã khẳng định quyền tối cao của họ đối với những người nghèo và bị tước đoạt tài sản đó. Tuy nhiên, hệ thống này nhân đạo hơn một chút so với hệ thống đẳng cấp cứng nhắc vì một người có thể hy vọng tiến lên bậc thang của hệ thống phân cấp bằng cách cải thiện thu nhập của mình. Một khi anh ta được người khác coi là giàu có, anh ta sẽ được những người thuộc tầng lớp cao hơn chấp nhận. Do đó, trong một hệ thống giai cấp, có thể cải thiện một khi địa vị xã hội thông qua giáo dục hoặc bằng khả năng tích lũy của cải.

Trên thực tế, đây là điều đang diễn ra ở nhiều nơi ở Ấn Độ. Như đã mô tả ở trên, do chính sách bảo lưu, nhiều người ở tầng lớp thấp hơn đã có được công việc tốt trong các khu vực chính phủ cũng như khu vực tư nhân và ngày nay đang có một cuộc sống sung túc. Giờ đây, chúng không chỉ được các cấp trên chấp nhận (một số thậm chí còn là sếp đối với rất nhiều người thuộc cấp cao hơn); họ cũng dễ dàng trượt sang một tầng lớp cao hơn.

Tóm lại, sẽ công bằng mà nói rằng mặc dù chế độ đẳng cấp vẫn còn bám rễ chắc chắn ở Ấn Độ, nhưng nó đang bị loãng dần theo từng ngày và một hệ thống đẳng cấp nhân đạo hơn đang bén rễ vào vị trí của nó, mang lại nhiều cơ hội hơn cho một người tiến lên xã hội phụ thuộc vào kỹ năng và khả năng kiếm thu nhập của anh ta.

chế độ đẳng cấp là gì

Sự khác biệt giữa hệ thống đẳng cấp và hệ thống giai cấp là gì?

Định nghĩa hệ thống đẳng cấp và hệ thống giai cấp:

Hệ thống đẳng cấp: Chế độ đẳng cấp là một hệ thống trong đó mọi người được sinh ra từ các giai cấp khác nhau và phải sống trong đó cả đời.

Hệ thống lớp học: Hệ thống giai cấp là hệ thống phân tầng mà các cá nhân trong xã hội được chia thành nhiều tầng lớp khác nhau dựa trên các yếu tố khác nhau như kinh tế, nghề nghiệp, v.v.

Đặc điểm của Hệ thống đẳng cấp và Hệ thống giai cấp:

Bất bình đẳng:

Hệ thống đẳng cấp: Chế độ đẳng cấp tạo ra bất bình đẳng hơn chế độ đẳng cấp

Hệ thống lớp học: Hệ thống giai cấp cũng tạo ra bất bình đẳng.

Di chuyển xã hội:

Hệ thống đẳng cấp: Chế độ đẳng cấp là cứng nhắc và bạn vẫn ở trong một đẳng cấp mà bạn được sinh ra trong suốt cuộc đời.

Hệ thống lớp học: Người ta có thể hy vọng tiến lên một tầng lớp cao hơn bằng cách làm việc chăm chỉ và bằng cách tích lũy của cải.

Xã hội hiện đại:

Hệ thống đẳng cấp: Chế độ đẳng cấp đang dần bị loãng.

Hệ thống lớp học: hệ thống Class đang trở nên quan trọng.

Hình ảnh lịch sự:

1. Hệ thống đẳng cấp của Saylor Foundation [CC BY 3.0], thông qua Wikimedia Commons

2. “Màu chống chủ nghĩa tư bản” của IWW – [1]. [Miền công cộng] qua Wikimedia Commons

Tag: chế độ đẳng cấp là gì

Hỏi đáp - Tags: