Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/3/2021

Chia sẻ bài viết

Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ những người từ nơi khác vào thánh phố

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/3/2021

Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 19/3/2021)

LƯU Ý:

- Áp dụng biện pháp Cách ly tập trung theo MÀU CAM, Cách ly tại nhà theo MÀU XANH NƯỚC BIỂN, Khai báo, giám sát y tế theo MÀU XANH MẠ, Không hạn chế đi lại MÀU TRẮNG, tương ứng màu sắc ô cột của xã phường, quận huyện, tỉnh thành phố.

- Tuyên truyền vận động người dân hạn chế đi lại, đặc biệt Người dân các Xã phường, Quận huyện, Tỉnh Thành phố có ca bệnh không di chuyển đến Hải Phòng; hoặc quay trở lại nơi đi.

- Thực hiện theo các Thông báo số 58; 61; 62; 70, 73, 76, 78/TB-UBND; văn bản 1212//UBND VX ngày 26/2/2021;  văn bản số 1339/UBND-VX ngày 4/3/2021, văn bản số 1419/UBND-VX ngày 8/3/2021,  Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/2/2021 của UBND thành phố Hải Phòng.

- Người đi Cách ly tập trung sẽ phải trả các chi phí liên quan đến việc Cách ly tập trung.