Tổng hợp

Các Hàm Lượng Giác Trong Excel

Excel hỗ trợ cách tính hàm lượng giác đơn giản và dễ dàng với người dùng. Đặc biệt trong những bài toán khó công cụ này giúp ích rất nhiều. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn các hàm lượng giác mà Excel hỗ trợ.
46
camnanghaiphongvn logos 2

Tag: cách tính sin cos trong excelExcel hỗ trợ cách tính hàm lượng giác đơn giản và dễ dàng với người dùng. Đặc biệt trong những bài toán khó công cụ này giúp ích rất nhiều. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn các hàm lượng giác mà Excel hỗ trợ.

1. Hàm Sin

Cú pháp: Sin (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Sin.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Sin của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

Các bạn chú ý để làm việc với các hàm lượng giác trong Excel đơn vị đo độ là radians.

Bước 1: Chuyển đơn vị đo độ sang radians. Chèn thêm 1 cột và nhập câu lệnh như hình vẽ:


cách tính sin cos trong excel

Bước 2: Kéo định dạng cho các ô còn lại. Nhập công thức tính giá trị Sin như hình vẽ dưới:

cách tính sin cos trong excel

Cuối cùng bạn kéo định dạng cho các ô còn lại có kết quả như hình sau:

cách tính sin cos trong excel

2. Hàm Cos

Cú pháp: Cos (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Cos.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Cos của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

Bước 1: Bạn nhập công thức như hình vẽ.

cách tính sin cos trong excel

Bước 2: Kéo định dạng cho các ô còn lại có kết quả như hình dưới:

cách tính sin cos trong excel

3. Hàm Tan

Cú pháp: Tan (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Tan.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Tan của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

4. Hàm Asin

Cú pháp: Asin (number).

Trong đó:: number là giá trị độ của góc cần tính Asin.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Asin của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

5. Hàm Asinh

Cú pháp: Asinh (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Asin.

Ý nghĩa: Trả về một giá trị Asinh của một góc nhưng giá trị này là radian.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

6. Hàm Acos

Cú pháp: Acos (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Acos.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Acos của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

7. Hàm Acosh

Cú pháp: Asinh (number).

Trong đó: number là giá trị của góc cần tính Acosh.

Ý nghĩa: Trả về một giá trị Acosh của một góc nhưng giá trị này là radian.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

8. Hàm Atan

Cú pháp: Atan (number).

Trong đó: number là giá trị cần tính Atan.

Ý nghĩa: Trả về một giá trị Atan của một góc.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

9. Hàm Atan2

Cú pháp: Antan2 (x_num, y_num).

Trong đó: x_num, y_num là giá trị của hoành độ và tung độ.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Radian nằm trong khoảng từ – Pi-> +Pi.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

10. Hàm Atanh

Cú pháp: Atanh (number).

Trong đó: number là giá trị cần tính Atanh.

Ý nghĩa: Trả về giá trị là Radian.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

11. Hàm Degrees

Cú pháp: Degrees (angle).

Trong đó: angle là giá trị độ của 1 góc cần chuyển.

Ý nghĩa: Chuyển đổi số đo của 1 góc từ đơn vị radians sang độ.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

12. Hàm Radians

Cú pháp: Radians (angle).

Trong đó: angle là giá trị độ của 1 góc cần chuyển.

Ý nghĩa: Chuyển đổi số đo của 1 góc từ đơn vị độ sang radians.

Ví dụ:

cách tính sin cos trong excel

Chúc các bạn thành công!

Tag: cách tính sin cos trong excel

Source: http://thuthuatphanmem.vn/cac-ham-luong-giac-trong-excel/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more