Mẫu Biên Bản Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Mới Nhất 2022

Tag: biên bản hội nghị cán bộ công chức

Mục lục bài viết

Việc ghi lại diễn biến là rất quan trọng với các hội nghị, các buổi họp cũng như là đại hội. Đối với hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (hay còn gọi là hội nghị cán bộ công nhân viên chức) cũng cần phải ghi nhận chi tiết về hội nghị. Và ở bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn Quý khách hàng thông qua mẫu biên bản hội nghị cán bộ công chức.

Hội nghị cán bộ công chức là gì?

Hội nghị cán bộ công chức là hình thức dân chủ trực tiếp để các cán bộ, công chức tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh (Khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BNV)

Bên cạnh đó, để hiểu hơn về hội nghị cán bộ công chức, quý vị cũng cần có cách hiểu chính xác về định nghĩa cán bộ, công chức. Theo quy định của luật Cán bộ, công chức, cán bộ công chức được hiểu như sau:

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí làm việc trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương hưu từ ngân sách nhà nước.

Định nghĩa này được ghi nhận tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019.

Hội nghị cán bộ, công chức được diễn ra dựa theo nguyên tắc:

Dân chủ, thiết thực, bảo đảm các nội dung theo quy định của pháp luật;

Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có tối thiểu 2/3 cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị hoặc tối thiểu 2/3 đại biểu được triệu tập có mặt tham dự. Nghị quyết, quyết định của hội nghị sẽ được thông qua

Biên bản hội nghị cán bộ công chức

Đối với mẫu biên bản hội nghị cán bộ công chức sẽ không có quy định một mẫu cụ thể nào, nhưng ở nội dung này, Luật Hoàng Phi sẽ giúp Quý khách hàng nắm bắt được hình thức của biên bản hội nghị thông qua biên bản hội nghị cán bộ công chức trường tiểu học A

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC A NĂM HỌC 2022 – 2023

I. Thời gian:

8h 30 phút ngày 15 tháng 09 năm 2020.

II. Địa điểm:

Tại Phòng Hội đồng trường tiểu học A.

III. Thành phần tham dự hội nghị:

Chủ tọa:       Đồng chí………………………….. Hiệu trưởng nhà trường

                    Đồng chí……………………………Chủ tịch công đoàn

Thư ký:        Đồng chí…………………………….Thư ký hội đồng

                    Đồng chí…………………………….Thư ký công đoàn

Tổng số đoàn viên: 26 đồng chí                                       có mặt: 26 đồng chí

Vắng mặt: 0 đồng chí

IV. Nội dung:

1/ Đồng chí…………………… – Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nghị quyết của hội nghị trước; đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những nhiệm vụ và các chỉ tiêu của năm học mới.

2/ Đồng chí……………. – Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả triển khai hội nghị tại các tổ.

3/ Đồng chí chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả thực hiện quy chế, quy định, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể của năm học trước và thông báo sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể của năm học 2022 – 2023.

4/ Đồng chí ………. – Kế toán báo cáo kết quả thu chi ngân sách và hoạt động tài chính của trường.

5/ Đồng chí …………. – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ trước.

6/ Hội nghị thảo luận, nhất trí với các báo cáo trên và có ý kiến đề xuất:

– Đồng chí ……….. đưa ra ý kiến về công tác chăm lo đời sống của cán bộ giáo viên.

– Đồng chí ………. đưa ra ý kiến về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

– Đồng chí ………… đưa ra ý kiến về công tác rèn luyện học sinh yếu và nâng cao chất lượng học sinh trong nhà trường.

– Đồng chí ……………. Có ý kiến về công tác Hội giảng.

– Đồng chí ……………… phát biểu ý kiến về công tác thư viện.

– Đồng chí ………………… phát biểu ý kiến về công tác y tế học đường.

 Đồng chí …………………. Phát biểu về công tác rèn nề nếp sinh hoạt của nhóm học sinh lớp 1.

7/ Đồng chí ………………. Hiệu trưởng lên tiếng tiếp thu những ý kiến đóng góp và trả lời, làm rõ những vấn đề mà các đồng chí giáo viên nêu ra liên quan đến sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.

8/ Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2023 (bỏ phiếu). Các đồng chí trúng cử vào ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 -2023 bao gồm:

Đồng chí……………… – Trưởng ban

Đồng chí ……………. – Phó ban

Đồng chí……………… – Ủy viên

9/ Đồng chí …………. Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả thi đua, tuyên dương, khen thưởng năm học 2019 – 2020 và phát động phong trào thi đua mới.

10/ Hội nghị biểu quyết thông qua những chủ trương, giải pháp và các chỉ tiêu năm học mới.

11/ Đồng chí …………. Thư ký hội đồng thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

12/ Đồng chí …………… Chủ tịch công đoàn thông qua cam kết phối hợp công đoàn và chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhà trường theo nghị quyết mới.

13/ Đồng chí …………….. Hiệu trưởng nhà trường thay mặt đoàn chủ tịch tổng kết, bế mạc hội nghị.

Biên bản được thông qua và nhất trí 26/26 Đồng chí

Hội nghị kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

Quý vị cũng có thể tham khảo mẫu sau: biểu mẫu biên bản hội nghị cán bộ công chức

Trên đây là hướng dẫn của Luật Hoàng Phi về mẫu biên bản hội nghị cán bộ công chức. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Tag: biên bản hội nghị cán bộ công chức

Source: https://luathoangphi.vn/mau-bien-ban-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc/

Tag: biên bản hội nghị cán bộ công chức

Source: https://luathoangphi.vn/mau-bien-ban-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc/

Tổng hợp -