Tổng hợp

Báo Cáo Tổng Hợp Ý Kiến Đóng Góp Vào Văn Kiện Trình Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 9 Lần II Nhiệm Kỳ 2000 – 2005

59
camnanghaiphong

Tag: báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiệnChấp hành sự chỉ đạo của BTVQU về việc tổ chức hội nghị đảng viên đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện của BCH Đảng bộ quận 9 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần II nhiệm kỳ 2001 – 2005, 41/41 cơ sở Đảng đã tiến hành hội nghị với hơn 1050 đảng viên tham dự và có gần 420 ý kiến tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của BCH Quận Đảng bộ, từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10 năm 2000.

Với tinh thần trách nhiệm, các đảng viên đã sôi nổi tham gia phát biểu ý kiến đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc, nhìn chung đại đa số ý kiến đều thống nhất với kết cấu, bố cục và nội dung của dự thảo văn kiện Báo cáo chính trị của Quận trong đó có nhiều ý kiến đề nghị chỉnh, sửa, bổ sung một số nội dung vào dự thảo, chỉ có một số ý kiến chưa thống nhất một số điểm trong dự thảo đề nghị thay đổi cho phù hợp. BCH Đảng bộ Quận 9 tổng hợp báo cáo những nội dung chính như sau:

PHẦN THỨ I

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần I nhiệm kỳ 1998 – 2000.

Sau khi phân tích, có liên hệ đến tình hình của đơn vị và địa phương, đại đa số đều thống nhất cao với báo cáo đánh giá song có một số ý kiến cho rằng báo cáo chưa đi sâu vào đánh giá những khuyết điểm, tồn tại; một số ý kiến đề nghị cần có số liệu so sánh để thấy rõ thành tựu, cũng như khuyết điểm thì báo cáo sẽ có tính thuyết phục hơn. Các ý kiến tham gia góp ý vào những vấn đề cụ thể sau:


1- Đánh giá sự phát triển kinh tế:

Đa số ý kiến đều thống nhất với đánh giá của báo cáo, tuy nhiên có nhiều y kiến bức xúc đối với tình hình sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản và quy hoạch đô thị hiện nay. Các ý kiến cho rằng: về nông nghiệp Quận chưa xem trọng, còn buông lãnh đạo, thiếu những chính sách cụ thể để hướng dẫn, khuyến khích nông dân sản xuất, đầu tư chuyển đổi giống cây trồng và vật nuôi, tiêu thụ, sản phẩm hàng hoá nông nghiệp… nên chưa phát triển được kinh tế nông nghiệp ở Quận nhà: đồng thời chưa mạnh dạn xử lý tình trạng để đất nông nghiệp bỏ hoang hoá. Về đầu tư xây dựng cơ bản và quy hoạch đô thị vai trò quản lý Nhà nước còn nhiều hạn chế, quy hoạch đô thị chưa tiến hành đồng bộ và tốc độ còn chậm, chưa quan tâm đúng mức về việc đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, chất lượng các công trình chưa đảm bảo, việc quy hoạch các khu dân cư, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp,… còn chậm, chưa được công khai dân chủ, việc cấp giấy chứng nhận nhà ở, đất ở, giấy phép xây dựng còn chậm, tình trạng xây dựng trái phép còn nhiều, chính sách giải toả đền bù chưa thoả đáng; vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được quan tâm và chưa được xử lý thoả đáng. Việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước còn chậm và chính sách chưa hợp lý… đã gây ra nhiều thắc mắc trong dân và lãng phí lớn. Mặt khác, Quận chưa có những chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất; quy hoạch phát triển các ngành kinh tế trên địa bàn Quận; việc chi tiêu của Quận còn nhiều lãng phí, xa xỉ chưa thật sự tiết kiệm.

2- Văn hoá – xã hội:

Đại đa số đảng viên đều thống nhất với đánh giá của dự thảo Báo cáo, song vẫn có những ý kiến cho rằng: tình hình hoạt động các khu phố, ấp văn hoá còn kém chất lượng, chạy theo hình thức, việc chỉ đạo chưa cụ thể; công tác quản lý văn hoá còn chồng chéo, chưa hiệu quả, tờ tin Quận 9 chất lượng còn yếu; tình trạng dạy thêm, học thêm còn khá phổ biến, chưa được xử lý kiên quyết; giải quyết việc làm cho nhân dân còn hạn chế; một số tệ nạn xã hội còn chiều hướng gia tăng, chưa có biện pháp tích cực phòng, chống; chưa quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, khu văn hoá, bệnh viện… phục vụ đời sống nhân dân.

3- An ninh – Quốc phòng:

Các ý kiến đóng góp thể hiện sự nhất trí cao, có một số ý kiến bổ sung phần đánh giá về việc chấp hành pháp luật của các cơ quan bảo vệ pháp luật; tình trạng đơn thư khiếu nại còn tồn đọng nhiều, chưa được giải quyết dứt điểm; việc phối hợp giữa các cơ quan thực hiện và bảo vệ pháp luật với các cơ quan ban ngành đoàn thể chưa đồng bộ, chưa tốt nên việc xử lý các đối tượng vi phạm chưa kịp thời, chưa có tác dụng răn đe.

4- Công tác xây dựng Đảng:

Đại đa số ý kiến đều thống nhất với đánh giá của dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên các ý kiến quan tâm đóng góp tập trung vào vấn đề công tác cán bộ: chưa có định hướng lâu dài, còn mang tính chấp vá, thiếu cân nhắc; còn tình trạng hụt hẫng cán bộ kế thừa; công tác bố trí, bổ nhiệm điều động còn áp đặt, thiếu dân chủ chưa quan tâm đến nguyện vọng của cơ sở, chưa đảm bảo chính sách, chế độ; chưa chú ý đến phẩm chất đạo đức của cán bộ, tình trạng quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, tham nhũng…. trong cán bộ, đảng viên còn nhiều, chưa được giáo dục, xử lý nghiêm minh. Mặt khác các ý kiến còn cho rằng trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết còn xuê xoa thiếu kiểm tra; việc quán triệt Nghị quyết Đảng các cấp còn đơn giản, chưa nghiêm túc; các cấp uỷ Đảng chưa thật sự quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra còn mang tư tưởng bao cấp, thiếu biện pháp phòng ngừa, đảng viên vi phạm, xử lý còn nể nang.

5- Xây dựng chính quyền:

Các ý kiến đóng góp đều thống nhất với dự thảo Báo cáo. Song có một số ý kiến đều cho rằng vai trò quản lý Nhà nước UBND Quận còn buông lỏng, thể hiện sự yếu kém ở nhiều lĩnh vực như: quản lý đô thị, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, giải toả, xây dựng… Ngoài ra, dư luận xã hội về một số cán bộ đảng viên có biểu hiện tham nhũng, chưa được kiểm tra, xử lý nghiêm minh; tiến trình cải cách hành chính ở Quận còn chậm, vẫn còn gây phiền hà cho nhân dân; việc phân cấp quản lý Nhà nước giữa Quận và Phường chưa rõ ràng, còn chống chéo nên hiệu quả quản lý Nhà nước còn chưa cao.

6- Công tác quần chúng:

Thể hiện sự nhất trí cao của cán bộ, đảng viên. Có một vài ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá hoạt động của Hội Người cao tuổi, vai trò của phụ nữ tham gia vào việc quản lý Nhà nước theo Nghị định 163/HĐBT.

* Về đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm:

Đại đa số ý kiến đều thống nhất với dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên có một vài ý kiến bổ sung phần khuyết điểm. BTVQU và các ban Đảng đôi lúc còn thể hiện quan liêu, chưa sâu sát cơ sở; thiếu biện pháp kiểm tra, chưa mạnh dạn phê bình, xử lý những cơ sở Đảng, những đảng viên chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng; chưa thường xuyên kiểm tra UBND Quận và các cờ quan chức năng của UBND Quận trong việc chấp hành Nghị quyết của Quận uỷ.

PHẦN THỨ II

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2000 – 2005)

Về cơ bản, các ý kiến đóng góp đều nhất trí với dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2000 – 2005). Tuy nhiên, ở từng vấn đề cụ thể có nhiều ý kiến đóng góp như sau:

Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ II (2000 – 2005).

Mục tiêu chung:

Đa số đều thống nhất ý kiến với dự thảo phương hướng, có một số ý kiến cho rằng cơ cấu kinh tế của Quận nên xác định là “Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp – Nông nghiệp – Dịch vụ du lịch”.

I- NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU:

1- Về kinh tế:

Đại bộ phận đảng viên đều thống nhất với dự thảo phương hướng, chỉ phân tích và góp ý thêm về biện pháp thực hiện. Có một số ý kiến đề nghị Quận trong cơ cấu kinh tế cần xác định rõ ràng ngành nào là ngành mũi nhọn, thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển; nên có kế hoạch phát triển từng vùng, từng lĩnh vực. Một số ý kiến khác đề nghị có chỉ tiêu thu nhập quốc dân (GDP) đầu người hàng năm và đến năm 2005. Cũng có các ý kiến cho rằng các chỉ tiêu kinh tế trong dự thảo phương hướng còn thấp, cần điều chỉnh.

2- Văn hoá – xã hội:

Đại đa số ý kiến đều thống nhất với dự thảo phương hướng tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng chỉ tiêu huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp một là cao; chỉ tiêu tăng dân số tự nhiên chưa phù hợp với dự thảo Trung ương; chỉ tiêu giới thiệu giải quyết việc làm hàng năm còn thấp, chỉ tiêu giảm hộ nghèo 5% chưa phù hợp với Trung ương 7%. Đề nghị cần xem xét lại.

II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Các ý kiến đóng góp đều thống nhất cao với dự thảo phương hướng. Nhưng ở một số lĩnh vực, có một số ý kiến đề nghị bổ sung như sau:

– Về thương mại – dịch vụ: đề nghị Quận công khia chi tiết các khu quy hoạch về thương mại – dịch vụ để các doanh nghiệp có hướng đầu tư; hình thành các mô hình kinh tế hợp tác, tăng cường mô hình kinh tế hợp tác xã, mạnh dạn đầu tư, phát triển các trung tâm dịch vụ thương mại; tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ.

– Về công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất.

– Về nông nghiệp: Có nhiều chính sách khuyến khích các nhà đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nông nghiệp. Quận có kế hoạch định hướng phát triển cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mạnh dạn đầu tư khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới cho lĩnh vực nông nghiệp, cần đẩy nhanh tốc độ xét, cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, cử những cán bộ giỏi phụ trách lĩnh vực nông nghiệp.

– Về đầu tư, phát triển: Cần quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ nhân dân. Việc tiến hành xây dựng các công trình phải đồng bộ và chú ý đến công tác giám sát tài chính và chất lượng công trình, công khai chi tiết việc quy hoạch và các công trình xây dựng phải coi trọng vấn đề ô nhiễm môi trường; đề nghị quy hoạch khu nghĩa trang của Quận, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các Phường vùng sâu.

– Về giáo dục – đào tạo: Quan tâm đào tạo giáo dục ở địa phương, chính sách đãi ngộ giáo viên vùng sâu; xác định chỉ tiêu học sinh ở mỗi cấp học, có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo; thống nhất việc học sinh vào các trường, không phân biệt thường trú, tạm trú; đề nghị chỉ tiêu xây dựng trường cấp III từ 2 đến 3 trường đưa vào phương hướng.

– Về văn hoá – thông tin: Quận tăng cường biện pháp chỉ đạo cụ thể xây dựng khu phố, ấp văn hoá, đời sống văn hoá ở cơ sở.

– Về chính sách – xã hội: Nâng cao đời sống dân cư: cần có những chính sách cụ thể về chương trình XĐGN; xây dựng khu dân cư, hỗ trợ người nghèo sản xuất, làm kinh tế gia đình, quan tâm, giải quyết việc làm cho nhân dân.

III- AN NINH – QUỐC PHÒNG

Đa số ý kiến đều thống nhất với dự thảo phương hướng. Song có một số ý kiến đề nghị tăng cường giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách Nhà nước trong nhân dân; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan trong việc quản lý nhập cư và công tác giữ gìn an ninh trật tự; tăng cường vai trò tham mưu đề xuất của các cơ quan bảo vệ pháp luật với cấp uỷ những biện pháp giải quyết các nhiệm vụ khiếu kiện. Ngoài ra còn có một số ý kiến đề nghị dự thảo phương hướng bổ sung vai trò lãnh đạo của Đảng với các cơ quan tư pháp.

+ Xây dựng hệ thống chính trị:

Đại đa số ý kiến đều thống nhất với dự thảo phương hướng, tuy nhiên ở từng phần trong dự thảo phương hướng có một số ý kiến đóng góp như sau:

+ Công tác xây dựng Đảng:

Những ý kiến tham gia đóng góp đều nhất trí cao với dự thảo phương hướng, nhưng có một số ý kiến đề nghị bổ sung chỉnh sửa như: đảng viên phải thực hiện nghiêm 19 điều cấm đảng viên không được làm, chỉ đạo điểm mô hình tổ chức cơ sở Đảng theo quy định 321 của Thành uỷ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, đương chức; xây dựng dũng khí đấu tranh, phê phán những cái sai, bảo vệ cái đúng; tăng cường chất lượng trong việc phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra nhằm bảo vệ cán bộ đảng viên.

+ Xây dựng chính quyền:

Đa số ý kiến đều thống nhất với dự thảo phương hướng, một số ý kiến tham gia đóng góp thêm những vấn đề như: củng cố BCĐ chống tham nhũng các cấp; tăng cường quan điểm giai cấp, quan điểm quần chúng cho đội ngũ cán bộ công chức – viên chức; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước cần được thi hành triệt để, nghiêm minh; tăng cường đảng viên tham gia ban điều hành khu phố, ấp, tổ dân phố. Ngoài ra còn một số ý kiến đề nghị UBND Quận quán triệt nội dung Quyết định 163/HĐBT cho chính quyền cơ sở, cần công khai tiếp xúc với cử tri, định kỳ tổ chức lấy ý kiến quần chúng đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, xem xét định suất lương cho cán bộ điều hành khu phố, ấp và đoàn thể.

+ Công tác vận động quần chúng:

Đại đa số các ý kiến đều thống nhất với dự thảo phương hướng, một số ý kiến đề nghị đưa công tác mặt trận lên trước đoàn thể; các cấp uỷ Đảng cần có kế hoạch xây dựng và quản lý lực lượng nòng cốt chính trị trong các đoàn thể; chỉ đạo  các đoàn thể chính trị xã hội xem khu dân cư là trọng tâm trong công tác vận động quần chúng, quan tâm chất lượng đoàn viên, hội viên các đoàn thể mình các cấp uỷ Đảng , Chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí cho đoàn thể. Ngoài ra một số ý kiến còn đóng góp cụ thể cho từng đoàn thể như về xây dựng giai cấp công nhân cần có những biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành tốt Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động; Về Đoàn TNCS HCM, các cấp uỷ Đảng cần tăng cường vai trò lãnh đạo Đoàn đổi mới hình thức, nội dung tập hợp thanh niên, chăm lo công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, đội.

Trên đây là toàn bộ ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào dự thảo văn kiện của BCH Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ II. Ngoài ra cón nhiều ý kiến đóng góp bổ sung, chỉnh sửa câu, chữ BCH Đảng bộ cũng đã tập hợp và có nhiệm vụ báo cáo đầy đủ  BCH Đảng bộ nhiệm kỳ II xem xét, bổ sung vào văn kiện chính thức  của Đại hội Đại biểu Quận Đảng bộ nhiệm kỳ 2001 – 2005.

Tag: báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện

Source: https://www.hcmcpv.org.vn/cap-uy-chi-tiet/quan-9/bao-cao-tong-hop-y-kien-dong-gop-vao-van-kien-trinh-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-9-lan-ii-nhiem-ky-1197858454

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more