Tổng hợp

Mẫu Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm 2022

Mục lục bài viết
29
camnanghaiphong

Đối với mỗi lớp học ở bất kỳ cấp học nào đều cần có giáo viên chủ nhiệm lớp để quản lý và giải quyết những vấn đề chung của lớp, là người dìu dắt học sinh để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Thường khi kết thúc năm học thì mỗi giáo viên chủ nhiệm sẽ cần có mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm.

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với lớp học

Giáo viên chủ nhiệm chính là người giảng dạy ở lớp học và có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để đứng ra chủ nhiệm lớp trong một năm học hoặc có thể là những năm tiếp theo.

Theo đó giáo viên chủ nhiệm lớp có những vai trò sau đây:

– Quản lý một lớp học

Giáo viên chủ nhiệm lớp thường sẽ do hiệu trưởng nhà trường phân công, thực hiện quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục của học sinh ở một lớp học.

Vai trò quản lý của giáo viên chủ nhiệm được thể hiện ở việc xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục, thực hiện việc kiểm tra đôn đốc và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong lớp.

Sau khi kết thúc một năm học giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm trả lời những câu hỏi của phụ huynh, của nhà trường về những vấn đề liên quan đến việc học tập, hạnh kiểm của học sinh trong lớp.


– Là người xây dựng tập thể học sinh trong lớp thành một khối đại đoàn kết

Bằng những biện pháp tổ chức giáo dục, bằng sự gương mẫu và quan hệ tình cảm thì giáo viên chủ nhiệm sẽ xây dựng khối đoàn kết trong một tập thể lớp, dìu dắt học sinh trưởng thành.

– Giáo viên chủ nhiệm là người tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh

Vai trò này được thể hiện ở việc thành lập một bộ máy tự quản của lớp; giáo viên chủ nhiệm sẽ phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, từng tổ, từng nhóm, đồng thời sẽ tổ chức thực hiện các mặt hoạt động theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm sẽ quán xuyến tất cả các hoạt động của lớp mình chủ nhiệm một cách cụ thể, chặt chẽ như các phong trào thi đua của lớp về học tập, văn nghệ, thể thao,…

– Đóng vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các lực lượng giáo dục

Hiện nay gia đình, nhà trường và xã hội là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc học tập và phát triển của học sinh. Trong đó nhà trường chính là đơn vị giáo dục chuyên nghiệp, củng cố nội dung kiến thức cho học sinh do vậy giáo viên chủ nhiệm sẽ là người chủ đạo trong việc phối hợp với nhà trường và phụ huynh để giáo dục các em một cách tốt nhất.

Sau mỗi năm học kết thúc thì giáo viên chủ nhiệm sẽ có mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm gửi đến nhà trường.

báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Những vấn đề cần lưu ý trong công tác làm giáo viên chủ nhiệm

Việc làm tốt công tác chủ nhiệm có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh trong giai đoạn hiện nay khi học sinh có thê tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Để làm tốt công tác chủ nhiệm thì giáo viên cần:

– Cần tìm hiểu và nắm bắt được các đối tượng học sinh

Trước tiên cần phải tìm hiểu và nắm bắt được đối tượng học sinh mà mình chủ nhiệm. Ngay sau khi nhận lớp thì giáo viên cần tìm hiểu và nắm bắt thông tin về đối tượng học sinh mà mình chủ nhiệm qua việc điều tra qua học bạ năm học trước của học sinh; qua những giáo viên chủ nhiệm lớp trước đó; lập phiếu để điều tra các thông tin cá nhân,..để tiến hành phân loại học sinh.

– Tiến hành hoàn thiện tổ chức lớp học

Trên cơ sở những thông tin đã tìm hiểu được giáo viên chủ nhiệm sẽ tiến hành phân loại học sinh, lựa chọn những học sinh có năng lực, nhiệt tình để bầu vào ban cán sự của lớp.

Tiếp đó sẽ phân công cụ thể trách nhiệm cho ban cán sự lớp; xây dựng đội ngũ tự quản là nền tảng cho công tác chủ nhiệm nhưng cũng là một việc làm tương đối khó khăn.

– Tiến hành xây dựng những tiêu chí thi đua cụ thể trong lớp học

Tùy thuộc vào tình hình của lớp học mà giáo viên chủ nhiệm sẽ lập ra những tiêu chí thi đua cụ thể, thông qua ý kiến của học sinh, phụ huynh và nhà trường để lấy những tiêu chí đó xếp loại thi đua.

– Kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn, với phụ huynh học sinh và nhà trường

Để việc giảng dạy đạt hiệu quả cao thì giáo viên chủ nhiệm sẽ cần phải phối hợp với giáo viên bộ môn kiểm tra đôn đốc việc học tập; thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh về kết quả học tập của các em để từ đó có phương pháp giáo dục hiệu quả.

Như vậy để giáo viên chủ nhiệm có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của mình thì cần phải chú ý những biện pháp như trên. Hằng năm mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm luôn được nhiều giáo viên quan tâm.

Hướng dẫn về cách viết mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm thường được nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thực hiện vào cuối năm học, nội dung này sẽ hướng dẫn cách viết mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm.

– Phía trên góc trái văn bản sẽ là thông tin về tên trường;

– Phía trên góc phải là phần ghi quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên báo cáo: BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM;

– Họ và tên giáo viên chủ nhiệm; dạy lớp; trường; ngày tháng năm sinh; năm vào nghề; là giáo viên chủ nhiệm lớp….;

– Nội dung của báo cáo: Trong phần này sẽ nêu chi tiết về mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đã đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm.

– Sau khi đã trình bày đầy đủ nội dung thì người viết báo cáo sẽ ký tên; cần có ngày tháng năm viết báo cáo.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:


Download (DOC, 30KB)

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp đối với lớp học và hướng dẫn cách viết mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm.

Tag: báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Source: https://luathoangphi.vn/bao-cao-thanh-tich-cong-tac-chu-nhiem/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more